Z:A:Award
     
 
OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 13 000 EGZ.
 
 
Portal_Z:A
 
 
 
  Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama Z:A:A  
   
 
         
Z:A:Award
|  ZA |
  ZA

Zawód:Architekt:Award
Perspektywy architektoniczne: Moja idea, moja duma
/// Przegląd ideowo-koncepcyjny z nagrodami.

Dołącz na Fb


///
informacje
o przeglądzie
Z:A:Award
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> e-Newsletter Z:A

TERMINY / ZGŁOSZENIA / TERMINY / ZGŁOSZENIA

       

HARMONOGRAM PRZEGLĄDU:
(wyciąg z Regulaminu Z:A:Award)

Ogłoszenie przeglądu      18 marca 2013
Termin składania zgłoszeń       PRZEDŁUŻONY: 6 czerwca 2013 (godzina 15:00)
Posiedzenie komisji przeglądu      15 czerwca 2013
Plebiscyt internetowy      sierpień-wrzesień 2013
Ogłoszenie wyników podczas uroczystej gali      wrzesień/październik 2013
Gala i wystawa przeglądu      wrzesień/październik 2013

OPIS PROCEDURY ZGŁOSZENIOWEJ:
(wyciąg z Regulaminu Z:A:Award)

5.1. Formularz zgłoszenia do Przeglądu wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami można pobrać na stronie internetowej www.zawod-architekt.pl/award/formularze

5.2. Zabezpieczone zgłoszenia z dopiskiem „Przegląd Z:A:Award” należy przesłać na adres Sekretariatu Przeglądu (redakcja Zawód:Architekt, ul. Jana Długosza 2-6, 51-162 Wrocław) w terminie (przedłużonym) do dnia 6 czerwca 2013 roku do godz. 15:00. Decyduje data wpływu. Opracowania można dostarczyć wyłącznie za pomocą poczty lub poczty kurierskiej. Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane.

5.3. Ocenie Komisji Przeglądu będą poddane wyłącznie zgłoszenia spełniające wymagania formalne i uprawniające Organizatora i partnerów Przeglądu do ich publikacji w materiałach medialnych dotyczących Przeglądu.

SEKRETARIAT PRZEGLĄDU:
Redakcja Zawód:Architekt
ul. Jana Długosza 2-6, 51-162 Wrocław
tel.: 71 782 87 80
faks: 71 782 87 81
e-mail: award@zawod-architekt.pl
web: www.zawod-architekt.pl/award
sekretarz organizacyjny: mgr inż. Sebastian Osowski


 

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Anonimowość. Do czasu ustalenia laureatów Przeglądu w wyniku prac Komisji Przeglądu oraz w wyniku otwartego Plebiscytu internetowego, na każdym etapie Przeglądu przestrzegana będzie zasada anonimowości jego uczestników. Koperty zawierające dane uczestników (koperty nr 3) zostaną otwarte w obecności notariusza po posiedzeniu Komisji Przeglądu oraz po zakończeniu Plebiscytu internetowego, lecz przed oficjalnym ogłoszeniem laureatów.

2. Procedura skarg / Rozstrzyganie sporów. Ze względu na ideowy charakter Przeglądu, Organizator nie przewiduje żadnej procedury rozstrzygania skarg lub sporów. Złamanie zasad niniejszego Regulaminu lub naruszenie Kodeksu Etyki Zawodu Architekta może skutkować decyzją Komisji Przeglądu o wykluczeniu zgłoszonej pracy z Przeglądu. Decyzje Komisji Przeglądu są ostateczne.

3
. Powiązania z przepisami i normami . Przegląd dotyczy projektów o charakterze ideowo-koncepcyjnym, bez konieczności wskazania lokalizacji i funkcji projektowanego obiektu, nie będzie zatem odnosił się do przepisów i norm budowlanych. Nie zwalnia to uczestników Przeglądu z zachowania wszelkich zasad dobrego rzemiosła, reguł ergonomii i rozsądku projektowego oraz ekonomicznego.

 

Idea Z:A:Award  |  Nagrody  |  Format prac  |  Komisja  |  Plebiscyt   |  Terminarz  |  Regulamin  |  Zgłoszenia  |  Forum

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Z:A:Award Menu
Idea Przeglądu Z:A:A
Nagrody
Udział i format prac
Komisja Przeglądu
Plebiscyt publiczny
Terminarz
Regulamin Z:A:A
Formularz zgłoszenia
Pytania i Forum

Partnerzy Z:A:A

Mecenas diamentowy
LG - Mecenas diamentowy

Patron merytoryczny
IARP - Patron merytoryczny

Mecenas
Etis - Mecenas

Organizator
Oria Media - Organizator

Patroni medialni

Zawód:Architekt

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2013 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.