Z:A:Award
     
 
OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 13 000 EGZ.
 
 
Portal_Z:A
 
 
 
  Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama Z:A:A  
   
 
         
Z:A:Award
|  ZA |
  ZA

Zawód:Architekt:Award
Perspektywy architektoniczne: Moja idea, moja duma
/// Przegląd ideowo-koncepcyjny z nagrodami.

Dołącz na Fb


///
informacje
o przeglądzie
Z:A:Award
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> e-Newsletter Z:A

Wygraj ideą. Jedna plansza na CD. Pula nagród: 45.000 zł

       
Dziękujemy za udział!
       

Każdy architekt posiada w swojej szufladzie projekt, pomysł, którego ideę uważa za ciekawą, perspektywiczną, kluczową dla siebie i swojego warsztatu, a która z różnych względów nie doczekała się realizacji. Są to idee zbyt śmiałe, nie zdarzył się jeszcze inwestor o tak szerokich horyzontach, a czasami czekają na pojawienie się odpowiedniej technologii.

Zapraszamy do wybrania takiej dobrze przemyślanej, lecz niezrealizowanej koncepcji, umieszczenia jej na jednej planszy, nagrania planszy na płycie CD/DVD i zgłoszenia tej elektronicznej wersji pracy do Przeglądu Zawód:Architekt:Award. Prawda, że nie komplikujemy zanadto reguł udziału?

Pobierz regulamin Z:A:Award     Pobierz formularz zgłoszenia     Przeczytaj FAQ

Przyjmując jako hasło przewodnie: „Perspektywy architektoniczne: Moja idea, moja duma” chcemy dokonać pozytywnego przeglądu i prezentacji potencjału ideowego polskich architektów oraz ich warsztatu zawodowego w zakresie poszukiwania innowacyjnych, perspektywicznych koncepcji wraz z analizą możliwości ich realizacji ze wskazaniem współczesnych technologii budowlanych.

Wierzymy, że w ramach proponowanej autoprezentacji wielowątkowego myślenia o architekturze odkryjemy nowe formy patrzenia na problemy współczesnego świata przez pryzmat projektowanej przestrzeni.

Formuła Z:A:Award przewiduje nie tylko przegląd i prezentację potencjału architektów oraz atrakcyjne nagrody dla autorów najlepszych prac, ale nawiązuje także do idei dwuetapowego konkursu architektonicznego. Od pewnego czasu w środowisku mówi się, że do oceny jakości i kreatywności myśli twórczej nie są potrzebne nadmiernie rozbudowane opracowania - czasochłonne w przygotowaniu i kosztowne w prezentacji. Dwuetapowy konkurs dla architektów w pierwszym etapie powinien wymagać jedynie projektu koncepcyjnego, tyle wystarczy do profesjonalnego przedstawienia i recenzji idei. Właśnie dlatego pracę zgłaszaną do Z:A:Award wystarczy umieścić na jednej planszy i wysłać jako plik PDF nagrany na płytę CD lub DVD.

 
       
 

Sztuka sztuk

Jerzy Sosnkowski
architekt, prozaik, grafik
(Kurjer Warszawski, 11.11.1938)

„...w porządnej architekturze jest wszystko: i malarstwo i rzeźba, rysunek i wykres,  a stwarzając swe dzieło – olbrzyma, monumenty, sięgające pułapu i ogarniające przestrzenie nierzadko kilometrami, operuje pojęciami i elementami jubilerskimi i aptekarskimi. Dla architekta skala operacyjna jest olbrzymia, umysł jego, wyobraźnia jak najszerszych horyzontów myślowych i niezwykłej śmiałości, – nie ma w tej pracy miejsca na bojaźń przed „niewykonalnem”, – zadanie i każdy pomysł nigdy nie jest za ryzykowny i za wielki.”

 
 
       

Tak o pracy architekta pisał w 1938 roku Jerzy Sosnkowski, architekt, prozaik, grafik (Sztuka sztuk, Kurjer Warszawski z 11 listopada 1938).

Uczestnicy Przeglądu Z:A:Award „Perspektywy architektoniczne: Moja idea,
moja duma” stają przed możliwością potwierdzenia prawdziwości i współczesnej aktualności tych słów.


TERMIN SKŁADANIA PRAC:
PRZEDŁUŻONY 6 CZERWCA 2013


NAGRODY KOMISJI PRZEGLĄDU:
> Nagroda główna:
   kampania promocyjna pracowni o zakresie wybranym przez laureata
   o wartości 15.000 zł lub 10.000 zł w gotówce

> II Nagroda:
   instalacja klimatyzacji we wskazanym przez laureata lokalu
   o wartości 10.000 zł lub 5.000 zł w gotówce

> III Nagroda:
   monitor LG CAD o wartości 2000 zł

> 2 Wyróżnienia:
   2 smartfony o wartości 1500 zł każdy


NAGRODY W PLEBISCYCIE PUBLICZNYM:
> I Nagroda:
   projekt klimatyzacji we wskazanym przez laureata obiekcie
   o wartości (projektu) do 12.000 zł lub 6.000 zł w gotówce

> II Nagroda:
   monitor LG CAD o wartości 2000 zł

> 2 Wyróżnienia:
   2 smartfony o wartości 1500 zł każdy


FORMAT PRAC:
> Jedna plansza 100 x 70 cm przesyłana w formie elektronicznej na CD/DVD.


Szczegółowe informacje: Z:A:Award_Menu w prawej kolumnie u góry lub menu dolne poniżej.
Polecamy pobranie pliku Regulamin Z:A:A zawierającego komplet informacji.

*Wyjaśnienie: w komunikacie opublikowanym w Z:A_01/2013 pojawił się mylący skrót myślowy: „zgłoszenia drogą elektroniczną”. Oczywiście ze względu na gwarancję anonimowości uczestników, w Regulaminie Z:A:A przewidziano wyłącznie nadsyłanie prac pocztą tradycyjną w postaci płyt CD/DVD. Informacja powinna brzmieć: zgłoszenia w formie elektronicznej z myślą o pracy / planszy zapisanej w pliku pdf (= bez wydruków, bez podkładu, bez oprawy). Za chochlika drukarskiego przepraszamy.

 

Idea Z:A:Award  |  Nagrody  |  Format prac  |  Komisja  |  Plebiscyt   |  Terminarz  |  Regulamin  |  Zgłoszenia  |  Forum

 
 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Z:A:Award Menu
Idea Przeglądu Z:A:A
Nagrody
Udział i format prac
Komisja Przeglądu
Plebiscyt publiczny
Terminarz
Regulamin Z:A:A
Formularz zgłoszenia
Pytania i Forum

Partnerzy Z:A:A

Mecenas diamentowy
LG - Mecenas diamentowy

Patron merytoryczny
IARP - Patron merytoryczny

Mecenas
Etis - Mecenas

Organizator
Oria Media - Organizator

Patroni medialni

Zawód:Architekt

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2013 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.    
 
Mapa_kampanie