OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 15 000 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| IZBA ARCHITEKTÓW |  WARSZAWA, 15-16 CZERWCA 2018 R. |
|_#62ZA

 

 

Nowa kadencja samorządu architektów rozpoczęta
/// arch. Wojciech Gwizdak, /// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

IV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Izby Architektów odbył się w dniach 15-16 czerwca 2018 w pawilonie SARP przy ul. Foksal w Warszawie. Na wysoką frekwencję delegatów wpłynęła niewątpliwie powaga zjazdu zamykającego upływającą i otwierającego nową kadencję życia samorządu. Podczas dwudniowych obrad dominowała gorąca atmosfera wyborcza oraz dyskusje o planach na rozpoczętą kadencję 2018-2022.

       
Nowa kadencja samorządu architektów rozpoczęta
       
       

W pawilonie SARP przylegającym do pałacyku Zamoyskich przy ul. Foksal w Warszawie zasiadło nie tylko 82 spośród 86 uprawnionych delegatów, ale także oficjalni goście, wśród których znaleźli się m.in. Norbert Książek (Główny Inspektor Nadzoru Budowalnego), Andrzej Roch Dobrucki (prezes Krajowej Rady PIIB), Jerzy Kotowski (szef Izby Projektowania Budowlanego), Jolanta Przygońska (prezes Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów) oraz Mariusz Ścisło (prezes SARP).

Zjazd rozpoczął prezes Krajowej Rady IARP arch. Ryszard Gruda powitaniem delegatów, członków Krajowej Rady, przewodniczących statutowych organów krajowych, przewodniczących okręgowych izb oraz zaproszonych gości. W swym krótkim przemówieniu mówił o czteroletniej kadencji samorządu i przypomniał obchody niedawnej rocznicy 15-lecia Izby Architektów. Wspomniał także o kolejnych zmianach w kraju, czyli korektach w strukturze rządu, które mają bezpośredni związek z funkcjonowaniem Izby – obecnie ministrem nadzorującym IARP jest Minister Inwestycji i Rozwoju, ale architekci w pewnym zakresie podlegają również Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dalszej części wystąpienia prezes Gruda przypomniał kluczowe zadania, jakie spoczywają na architektach i społeczne cele, jakie realizuje nasz zawód. Następnie odczytał list napisany przez pełniącego obowiązki dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki arch. Bolesława Stelmacha, który nie mógł uczestniczyć w Zjeździe.

Jako pierwszy z gości wystąpił Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek, odczytując list wystosowany przez min. Artura Sobonia, sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Minister zwrócił w nim szczególną uwagę na legislacyjną współpracę samorządu architektów z rządem i wyraził głęboką wiarę, że Izba Architektów RP będzie nadal stanowiła zaplecze eksperckie dla resortu inwestycji i rozwoju (pełną treść listu publikujemy na stronie 074 – przyp. red.).


Następnie głos zabrał prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Roch Dobrucki. W swym wystąpieniu naświetlił trudne warunki legislacyjne, w jakich przyszło pracować obu izbom. Podziękował prezesowi Ryszardowi Grudzie oraz innym reprezentantom naszego zawodu za wspólną pracę na rzecz środowiska budowalnego. Mówił także o trudzie, jaki czeka nas w związku z zapowiadanymi i będącymi w przygotowaniu następnymi aktami prawnymi. Życzył całemu zjazdowi dobrych obrad i mądrości oraz skutecznych działań na rzecz jak najlepszej pozycji naszych zawodów.


Kolejnym mówcą była Jolanta Przygońska. Szefowa Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów zaakcentowała wagę zjazdu i życzyła skuteczności w staraniach o dobre zapisy w zmieniających się regulacjach prawnych. Podkreśliła ważkość planowania przestrzennego dla pracy architekta i społeczeństwa.


Kierujący Izbą Projektowania Budowlanego Jerzy Kotowski wspominał wieloletnią dobrą współpracę zarówno z SARP-em, jak i Izbą Architektów w ramach organizacji B4, która wypracowywała wspólne stanowiska dla całego środowiska. Zaznaczył jak trudne zadania staną przed nowymi władzami Izby Architektów oraz wyraził nadzieję na bliską współpracę między organizacjami.


W zastępstwie prezesa Mariusza Ścisło głos zabrał wiceprezes SARP Rafał Rokiciński, który przywitał zgromadzonych w pawilonie delegatów oraz życzył dobrych obrad.

 

Akcenty honorowe

Uroczystym punktem zjazdu było wręczenie honorowych Złotych Odznak Izby Architektów, które decyzją Krajowej Rady IARP otrzymali architekci wyróżniający się zaangażowaniem w prace samorządu lub wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie architektury oraz osoby mające aktywny wpływ na kształtowanie opinii związanych ze środowiskiem i twórczością architektów.

 

Przebieg obrad

Po krótkiej przerwie przystąpiono do procedur formalnych. Na przewodniczącego zjazdu delegaci wybrali arch. Piotra Majewskiego (Mazowiecka Okręgowa IARP). Następnie Zjazd wybrał komisje zjazdowe: mandatową, wyborczą, skrutacyjną oraz uchwał i wniosków. Po ukonstytuowaniu się komisji przegłosowano porządek obrad.

 

Sprawozdania z zakończonej kadencji

Obszerne sprawozdanie z działalności Krajowej Rady zostało przedstawione przez prezesa KRIA arch. Ryszarda Grudę. Znalazły się w nim informacje o efektach pracy Krajowej Rady oraz powołanych zespołów i komisji działających w ramach organów krajowych, a także podsumowanie wewnętrznej współpracy z Okręgowymi Izbami oraz współpracy zagranicznej, w tym decyzji o ponownym przystąpieniu Izby do ACE.

Prezes Gruda przypomniał, że upływająca kadencja była bardzo intensywna pod względem działań legislacyjnych. Podkreślił, że wśród wielu opinii na temat aktów prawnych, szczególnie ważny jest zaproponowany rządowi projekt ustawy o architektach, zakładający uregulowanie w odrębnej ustawie zasad wykonywania zawodu architekta, pełnienia samodzielnych funkcji w procesie inwestycyjnym i uzyskiwania uprawnień w zawodzie architekta, a nie w specjalności budowlanej oraz określenie ustroju Izby Architektów RP.
W swoim sprawozdaniu ustępujący prezes mówił także o przygotowaniu dla krajowego zjazdu pakietu wewnętrznych regulacji Izby, współpracy z organizacjami zewnętrznymi, kontynuacji programu edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni, współorganizacji targów Budma, uporządkowaniu pracy biura i ustabilizowaniu sytuacji finansowej Izby.

Kolejnym mówcą był skarbnik KRIA arch. Leszek Horodyski, który przedstawił stan finansów Krajowej Izby Architektów. Następnie sprawozdania przedstawili: arch. Małgorzata Włodarczyk (przewodnicząca Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej), arch. Krystyna Kakareko (przewodnicząca Krajowego Sądu Dyscyplinarnego) oraz arch. Andrzej Pawlik (Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej). Jako ostatni w tej części zjazdu głos zabrał arch. Paweł Filipowicz, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej, który pozytywnie podsumował złożone sprawozdania i pracę organów krajowych Izby Architektów RP.

Po dyskusji delegaci przyjęli sprawozdanie Krajowej Rady Izby Architektów oraz wszystkich krajowych organów Izby, tym samym oficjalnie zamykając kadencję 2014-2018.

 

Wybory na stanowisko Prezesa Izby Architektów RP

Głównym punktem Zjazdu był wybór nowego Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP, który pokieruje pracami samorządu w kadencji 2018-2022.

W okresie poprzedzającym Zjazd zgłosiło się trzech kandydatów na stanowisko Prezesa: arch. Piotr Gadomski, który w kończącej się kadencji był wiceprezesem KRIA ds. legislacji, arch. Ryszard Gruda, dotychczasowy prezes KRIA, oraz arch. Małgorzata Pilinkiewicz, pełniąca funkcję przewodniczącej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów. Przed prezentacją kandydatów z wyborów wycofał się Ryszard Gruda.

Dwoje konkurujących kandydatów w dość szeroki sposób zaprezentowało swoje programy oraz szczegółowo odpowiadało na wiele pytań zadawanych z sali.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, stosunkiem głosów 43 do 37, nowym Prezesem Krajowej Rady Izby Architektów RP została arch. Małgorzata Pilinkiewicz. Pierwsze gratulacje wraz z kwiatami nowa prezes przyjęła od ustępującego kolegi. Delegaci gorącymi oklaskami nagrodzili zwycięzcę, a owacją na stojąco podziękowali arch. Ryszardowi Grudzie za czteroletnie kierowanie samorządem.

 

 

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.

 

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#62
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.