OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 15 000 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
|  IZBA ARCHITEKTÓW |  |
|_#62ZA

 

Krajowa Rada Izby Architektów RP / kadencja 2018-2022
/// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

       
Krajowa Rada Izby Architektów RP / kadencja 2018-2022
       
       

  arch. Małgorzata Pilinkiewicz
/ Prezes Krajowej Rady IARP


reprezentuje Krajową Radę IARP i kieruje jej pracami, zajmuje się współpracą z organizacjami społecznymi, zawodowymi, samorządowymi oraz twórczości architektoniczno-urbanistycznej, instytucjami oraz organami władzy publicznej, koordynuje pracę zespołów problemowych oraz współpracę z Radami Okręgowych Izb Architektów

w kadencji 2014-2018 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

   arch. Wojciech Gęsiak
/ Wiceprezes Krajowej Rady IARP


współpracuje z Prezesem KRIA RP w zakresie spraw wewnętrznych, zewnętrznych i organizacyjnych izby oraz realizacji zadań ustawowych i statutowych, reprezentuje Krajową Radę IARP i kieruje jej pracami, zajmuje się monitoringiem bieżącego ustawodawstwa w zakresie wykonywania i ochrony zawodu architekta

w kadencji 2014-2018 pełnił funkcję członka Krajowej Rady IARP  arch. Borysław Czarakcziew
/ Wiceprezes Krajowej Rady IARP ds. zagranicznych


realizuje zadania w zakresie współpracy z zawodowymi i społecznymi orga-nizacjami zrzeszającymi architektów w Unii Europejskiej w zakresie wykonywania zawodu architekta i tworzenia prawa inwestycyjnego w UE, odpowiada za działania w zakresie promocji polskich architektów i działań IARP w UE, wspiera izbę w zakresie uznawania kwalifikacji architektów obywateli UE oraz w sprawach współpracy z organizacjami zawodowymi w państwach UE, współpracuje w zakresie organizacji Międzynarodowej Konferencji Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej

w kadencji 2014-2018 pełnił funkcję członka Krajowej Rady IARP  arch. Wojciech Gwizdak
/ Sekretarz Krajowej Rady IARP


sprawuje nadzór nad wykonaniem uchwał KRIA i jej Prezydium, nadzoruje pracę biura izby, monitoruje czynności członków KRIA, koordynuje organizację przekazu informacji i komunikacji z Okręgowymi Izbami Architektów oraz Konwentem Przewodniczących, koordynuje monitoring pozwoleń na budowę, standardów BIM, współpracy z komitetem PN oraz koordynuje politykę informacyjną samorządu i KR IARP, współpracuje z redakcją magazynu Zawód:Architekt

w kadencji 2014-2018 pełnił funkcję członka Rady Legislacyjnej przy KRIA oraz członka Rady Świętokrzyskiej Okręgowej IARP

   arch. Piotr Żabicki
/ Skarbnik Krajowej Rady IARP


organizuje, nadzoruje i koordynuje gospodarkę finansową Krajowej Izby Architektów RP, współpracuje z komisjami i zespołami powołanymi przy KR IARP w zakresie spraw finansowych, współpracuje z Sekretarzem KRIA RP w zakresie koordynacji komunikacji wewnętrznej i polityki informacyjnej samorządu i KRIA RP, prowadzi stałe działania na rzecz promocji zawodu architekta, współpracuje z redakcją magazynu Zawód:Architekt

   arch. Grzegorz Jachym
/ Członek Krajowej Rady IARP


koordynuje i współpracuje w zakresie działań Komisji ds. prawa inwestycyjnego (zespołu ds. prawa budowlanego – prawo budowlane, warunki techniczne, zakres projektu), „prawa w praktyce” (interpretacje, opinie), kształtowania opinii w sprawach realizacji prawa w praktyce zawodowej, współpracuje w zakresie organizacji Konferencji Krynickiej

w kadencji 2014-2018 pełnił funkcję członka Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Małopolskiej Okręgowej IARP

   arch. Łukasz Krawontka
/ Członek Krajowej Rady IARP


współpracuje z Sekretarzem KRIA w zakresie koordynacji i organizacji komunikacji wewnętrznej IARP na poziomie krajowym i okręgowym, koordynuje i współpracuje w zakresie budowy warsztatu pracy i warunków pracy architekta, w tym w zakresie usług, wzoru umowy, kalkulatora wycen, dostępu do prawa, kodeksu etyki, prawa w praktyce, identyfikacji wizualnej architeka i izby, współpracuje z portalem Warsztat Architekta

w kadencji 2014-2018 pełnił funkcję członka Rady Małopolskiej Okręgowej IARP, współtworzył portal Warsztat Architekta

   arch. Anna Kulińska
/ Członek Krajowej Rady IARP


zajmuje się powszechną edukacją architektoniczną, edukacją dzieci i młodzieży, młodymi architektami, współpracuje ze Skarbnikiem KRIA w sprawie analizy finansowej i organizacyjnej izb okręgowych w ramach redystrybucji środków finansowych w IARP

   arch. Piotr Andrzejewski
/ Członek Krajowej Rady IARP


prowadzi monitoring legislacyjny, współpracuje i koordynuje działania komisji ds. analiz legislacyjnych z zakresu funkcjonowania prawa związanego z procesem budowlanym w Polsce i UE, zajmuje się założeniami i kierunkami stanowienia prawa oraz jego opiniowaniem, współpracuje z zespołami problemowymi w zakresie legislacji

w kadencji 2014-2018 pełnił funkcje członka Krajowej Rady IARP oraz przewodniczego Komisji Legislacji przy KRIA

   arch. Piotr Franta
/ Członek Krajowej Rady IARP


zajmuje się monitorowaniem i analizą bieżącego ustawodawstwa w sprawach dotyczących twórczości oraz wykonywania zawodu architekta i urbanisty, planowania przestrzennego i urbanistyki, prawa autorskiego, a także monitorowaniem organizacji konkursów i przetargów na twórcze prace projektowe w zakresie architektury i urbanistyki, koordynuje i współpracuje w zakresie działań zespołu ds. planowania przestrzennego i urbanistyki, współpracuje w zakresie organizacji Międzynarodowej Konferencji Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej

w kadencji 2014-2018 pełnił funkcję członka Krajowej Rady IARP

   arch. Dominik Banaszak
/ Członek Krajowej Rady IARP


współpracuje w zakresie działań Komisji ds. ustawy prawa inwestycyjnego, warsztatu pracy (w tym BIM), prowadzi monitoring rynku pracy dla architekta, zajmuje się dostępem do zawodu młodych architektów, współpracuje z Sekretarzem KRIA w zakresie organizacji biura, przekazu informacji i komunikacji z Okręgowymi Izbami Architektów i Konwentem Przewodniczących, współpracuje z Radą WPOIA w zakresie targów budownictwa i architektury Budma w Poznaniu

   arch. Ryszard Comber
/ Członek Krajowej Rady IARP


koordynuje sprawy dotyczące warsztatu architekta, w tym w zakresie usług, wzoru umowy, kalkulatora wycen, dostępu do prawa, kodeksu etyki, prawa w praktyce, dostępu do zawodu, współpracuje w zakresie działań Komisji ds. rynku pracy zamówień publicznych

w kadencji 2014-2018 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Pomorskiej Okręgowej IARP

   arch. Mariusz Szabłowski
/ Członek Krajowej Rady IARP


koordynuje i inicjuje ogólnodostępne szkolenia, doskonalenie zawodowe architektów IARP oraz kształcenie ustawiczne, współpracuje w zakresie powszechnej edukacji architektonicznej, współpracuje z uczelniami, współpracuje z Sekretarzem KRIA w zakresie cyfryzacji i transmisji szkoleń, wydawnictw i archiwizacji szkoleń

w kadencji 2014-2018 pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Doskonalenia Zawodowego Architektów IARP

 

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#62
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.