OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 15 000 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| IZBA ARCHITEKTÓW | WARSZAWA, 8 GRUDNIA 2017 r. |
|_#59ZA

 

 

IX Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów
/// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

IX Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP odbył się w dniu 8 grudnia 2017 r. w siedzibie Izby Architektów RP przy ul. Stawki 2A w Warszawie.
       
IX Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów
       
       

Obrady zjazdu otworzył arch. Ryszard Gruda – prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP. Po powitaniu delegatów oraz zaproszonych gości, zaproponował kandydaturę kol. arch. Andrzeja Poniewierki (Dolnośląska Okręgowa IARP) na przewodniczącego zjazdu. Zjazd powołał przewodniczącego, a następnie dokonano wyboru pozostałych członków prezydium zjazdu. Wiceprzewodniczącym zjazdu został kol. arch. Jan Kempa (Mazowiecka Okręgowa IARP), a sekretarzem zjazdu kol. arch. Maria Balawejder-Kantor (Lubelska Okręgowa IARP).
Po dyskusji delegatów nad porządkiem obrad, wszystkie prezentacje oraz dyskusję nad projektem budżetu na rok 2018, przeniesiono do pierwszej części zjazdu (przed przerwą), zmieniając tym samym porządek obrad.

Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad dokonano wyboru składów osobowych komisji zjazdowych – mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków. Po ukonstytuowaniu się komisji ich przewodniczący przekazali protokoły ukonstytuowania się do prezydium zjazdu i komisje zjazdowe rozpoczęły powierzone im czynności.

W dalszej części zjazdu prezes Krajowej Rady Ryszard Gruda poinformował delegatów o bieżących działaniach KRIA oraz o najważniejszych wydarzeniach mających istotny wpływ na działalność Izby, a także o działaniach planowanych w najbliższym czasie. Zwrócił uwagę m.in. na fakt, że KRIA otrzymuje do zaopiniowania bardzo wiele aktów prawnych, a przekazanie stanowiska niejednokrotnie wymaga działania w bardzo krótkim czasie, wyznaczonym teminem, co zmusza Prezydium KRIA do samodzielnego podejmowania decyzji.

Zgodnie z kolejnym punktem programu arch. Leszek Horodyski, skarbnik KRIA, omówił projekt budżetu na rok 2018. Budżet zaplanowano jako zrównoważony, z uwzględnieniem planowanych wpływów oraz wydatków wynikających z programu działania Izby.
Arch. Dariusz Anisiewicz, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej, przedstawił pozytywną ocenę budżetu sporządzoną przez KKR.

W trakcie dyskusji nad przedstawionym projektem budżetu, na wniosek delegatów uzupełniono informacje dotyczące realizacji budżetu w 2017 roku. W głosowaniu jawnym zjazd przyjął budżet na rok 2018, podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.
Kolejna uchwała przedstawiona zjazdowi była rekomendowana przez Krajową Radę IARP i dotyczyła opłat innych niż składki członkowskie. Do tej uchwały zgłoszono autopoprawkę, po czym zjazd jednogłośnie przyjął uchwałę.

W dalszej części zjazdu przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków arch. Małgorzata Włodarczyk poinformowała, że do komisji wpłynęły dwa wnioski: jeden dotyczący wysokości składki członkowskiej, a drugi – terminu Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu planowanego na koniec czerwca 2018 r. Na podstawie pierwszego wniosku Komisja sporządziła projekt uchwały, a drugi – poddała pod obrady zjazdu jako wniosek. Po dyskusji delegaci odrzucili proponowaną uchwałę, natomiast zgłoszony wniosek przyjęli i skierowali do rozpatrzenia przez Krajową Radę.

Po przeprowadzonych głosowaniach i wyczerpaniu porządku obrad, arch. Andrzej Poniewierka ogłosił zakończenie zjazdu.

Prezes Ryszard Gruda podziękował delegatom za udział w zjeździe i pożegnał wszystkich jego uczestników.

opracowano na podstawie
protokołu zjazdu sporządzonego
przez arch. Marię Balawejder-Kantor
sekretarza zjazdu

 

Przyjęte uchwały
IX Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu IARP

> Uchwała nr 1 w sprawie budżetu Krajowej Izby Architektów na rok 2018
> Uchwała nr 2 w sprawie wysokości opłaty z tytułu pokrycia kosztów weryfikacji wniosków o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu architekta, składanych przez oso­by nie będące członkami lub czynnymi członkami Izby Architektów RP

 

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#59
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Architektura
mała i duża

Bartosz Wokan
RELACJA Z WYKŁADU
ARCH. FERNANDO MENISA
Muzyka rozwija obyczaje
arch. Konrad Karmański
arch. Michał Borowski
WYWIAD Z:A
Zawód architekta.
Co nim jest obecnie?

dziewięcioro architektów

RING OPINII
Podstawą jest
dobra umowa

arch. Łukasz Szlachcic
Herzog & de Meuron
WYWIAD Z:A
Romantyzm wyboru
arch. Piotr Glegoła
architekt IARP
FELIETON

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.