OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 15 000 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| TECHNIKA W ARCHITEKTURZE |  PROMOCJA |
|_#59ZA

 

 

Revit / Współpraca
i koordynacja międzybranżowa

/// Krzysztof Adach /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Każdy projekt to efekt współpracy wielu ludzi, a w architekturze i budownictwie zwykle całych zespołów projektowych reprezentujących różne branże. Im współpraca bardziej skoordynowana, tym lepszy rezultat. Dużym ułatwieniem są specjalne narzędzia w oprogramowaniu, które pozwalają na sprawne tworzenie wielobranżowych projektów.
       
Revit / Współpraca i koordynacja międzybranżowa
       
       

Każda z branż ma swoje standardy, szablony, przyzwyczajenia, według których projektuje czy też przygotowuje rysunki, mawia się nawet półżartem, że podczas opracowywania rzutów architekci patrzą w dół, konstruktorzy do góry, a instalatorzy w sobie tylko zrozumiały sposób. Dosyć poważnym wyzwaniem jest więc koordynacja różnorodnych widoków przy zachowaniu ich specyfiki, zwłaszcza wtedy, gdy znajdują się one w jednym pliku revitowym.

Jest jednak jeden niepozorny parametr, który posiada każdy widok, a który może nam pomóc okiełznać tę różnorodność. Tym parametrem jest Dziedzina. Do wyboru mamy 6 predefiniowanych dziedzin: Architektoniczna, Konstrukcyjna, Mechaniczna, Elektryczna, HydraulicznaKoordynacja, które pozwalają na segregację widoków w Przeglądarce Projektu. Po uwzględnieniu tego parametru w jej schemacie organizacyjnym, każda branża (dziedzina) zyskuje dedykowany folder, w którym umieszczane są odpowiednie widoki [rys. 1]. Dzięki temu dokumentacja jest logicznie uporządkowana, pomimo że wszystkie rysunki znajdują się w tym samym pliku projektu.

Taki wielobranżowy projekt to jednak końcowy etap procesu. Przeanalizujmy, jakie funkcjonalności mogą nam pomóc w dojściu do tego momentu możliwie bezboleśnie. W Revicie istnieją dwa główne modele współpracy wielu osób/zespołów przy jednym projekcie. Pierwszy z nich zakłada tworzenie projektu w oparciu o pliki podłączone (jako odnośniki zewnętrzne). Drugi natomiast wykorzystuje funkcjonalność zwaną Pracą współdzieloną. Są one alternatywne względem siebie, ale również mogą być ze sobą łączone.

 

 

Praca na plikach podłączonych

Taki rodzaj współpracy polega na podpinaniu, np. do modelu architektonicznego, plików z modelami branżowymi w celu przygotowania jednego, skoordynowanego, spójnego projektu. Pliki podpięte są tzw. odnośnikami zewnętrznymi, dają więc możliwość późniejszej aktualizacji w przypadku, gdy pojawi się nowsza ich wersja. Pomimo iż brak jest możliwości ich edycji, obiekty z plików podpiętych mogą być opisywane etykietami, jak również uwzględniane w zestawieniach. Odpowiada za to pole wyboru Uwzględnij elementy w połączeniach znajdujące się w oknie dialogowym Właściwości zestawienia.
Oprócz opisywania i zestawiania, z poziomu okna Nadpisania Widoczności/Grafiki możemy sterować graficzną prezentacją elementów w modelach podłączonych. Po dołączeniu pierwszego modelu pojawia się dodatkowa, dedykowana zakładka Połączenia Revit [rys. 2]. Znajdują się na niej 3 opcje prezentowania plików podłączonych:

  • wg widoku obiektu nadrzędnego (ustawienia projektu, do którego podłączamy plik),
  • wg obiektu podłączonego (oryginalne ustawienia projektu podpinanego),
  • użytkownika (pełna swoboda modyfikacji ustawień).

 

Dają nam one wystarczająco dużo możliwości sterowania grafiką, by uzyskać jednolite rysunki bez względu na to, ilu autorów (branżystów) nad nimi pracowało i jakie były ich pierwotne ustawienia. Obróbką graficzną widoków możemy się jednak zająć dopiero wtedy, gdy mamy pewność, że pliki są odpowiednio spozycjonowane względem siebie.

Kluczowe jest właściwe ustawienie układu współrzędnych w każdym z nich. Krótko mówiąc, wszystkie pliki muszą mieć dokładnie ten sam układ współrzędnych. Do tego służą narzędzia znajdujące się na zakładce Zarządzaj Położenie Projektu Współrzędne. Działają one dwukierunkowo: możemy zarówno opublikować układ współrzędnych do pliku podłączanego, jak i pobrać z pliku podłączanego do pliku nadrzędnego.

Uwspólnianie układu współrzędnych da nam pewność, że wszystkie modele branżowe będą znajdowały się we właściwym miejscu, co jest szczególnie ważne w przypadku częstych aktualizacji i zmian po każdej ze stron.

Poprawnie zdefiniowana lokalizacja jest także wytrychem do analizy kolizji. Revit posiada dedykowane do tego narzędzia znajdujące się na zakładce Współpracujikona Sprawdzanie kolizji.

Po uruchomieniu narzędzia, w oknie dialogowym Weryfikacja kolizji wybieramy, jakie kategorie obiektów oraz z których plików mają być brane pod uwagę. Po zatwierdzeniu wyboru, program przedstawia nam wyniki analizy w formie tabeli z możliwością lokalizacji problematycznych elementów w modelu [rys. 3].

Dla osób prowadzących projekt cenną funkcjonalnością będzie możliwość eksportu raportu kolizji do formatu html.

 

 

Praca współdzielona

Drugi model współpracy międzybranżowej to tzw. praca współdzielona (Worksharing), czyli możliwość pracy wielu osób na tym samym projekcie.

W zależności od konfiguracji sieci dostępne są dwa warianty:

  • praca współdzielona za pomocą narzędzi wbudowanych w Revita – jeżeli wszyscy uczestnicy należą do tej samej sieci LAN,
  • praca poprzez usługę Collaboration4Revit – dla projektantów komunikujących się internetowo, należących do różnych sieci LAN (np. rożne firmy).

 

Pierwsza opcja jest darmowa (dla posiadaczy licencji Revita), natomiast druga to usługa chmurowa, odpłatna. Obydwie jednak działają bardzo podobnie i uruchamia się je z zakładki Współpracuj ikona Współpracuj. Idea tego modelu współpracy oparta jest o tzw. Zadania, czyli obszary odpowiedzialności przypisane do poszczególnych projektantów [rys. 4].

 

 

Tylko właściciel Zadania ma możliwość wprowadzania modyfikacji należących do niego obiektów. Czasami jednak sytuacja projektowa wymusza konieczność ingerencji w obiekty „przypisane” do innych osób. Żeby to było możliwe, należy wysłać tzw. Żądanie edycji (które pojawi się automatycznie przy próbie edycji elementu) i dopiero po uzyskaniu pozwolenia, będziemy mogli wykonać konieczne modyfikacje w części modelu, za którą odpowiedzialna jest inna osoba. Informacja o Zadaniu, do którego należy dany obiekt, znajduje się we Właściwościach elementu.

Bardzo często podczas pracy w wieloosobowych zespołach, na dużych modelach, zachodzi potrzeba szybkiej weryfikacji przynależności obiektów do poszczególnych zadań czy osób. W takim momencie warto posłużyć się domyślnymi filtrami graficznymi, które można uruchomić bezpośrednio z paska sterowania widokiem pod oknem pracy.

Tryb pracy na jednym modelu powoduje, że wszyscy projektują w oparciu o dokładnie ten sam zestaw aktualnych danych, a koordynacja jest realizowana na bieżąco.

Nie są to wszystkie narzędzia w Revicie usprawniające współpracę i koordynację projektu, jednak opisane powyżej można uznać za kluczowe. Z tego względu warto, aby znał je każdy użytkownik programu.

Skutecznego revitowania! Koniec artykułu

 


Pisaliśmy o tym w Z:A
> Revit. Zestawienia / arkusz kalkulacyjny 3D, Z:A_#55, s. 096
> Revit. Warianty projektu / świadome decyzje projektowe, Z:A_#56, s. 096
> Revit. Etapy / walka z czasem, Z:A_#57, s. 106
> Revit / Dokumentacja i prezentacja projektu, Z:A_#58, s. 090

 

> napisz do autora: krzadach@cadach.pl

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#59
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Architektura
mała i duża

Bartosz Wokan
RELACJA Z WYKŁADU
ARCH. FERNANDO MENISA
Muzyka rozwija obyczaje
arch. Konrad Karmański
arch. Michał Borowski
WYWIAD Z:A
Zawód architekta.
Co nim jest obecnie?

dziewięcioro architektów

RING OPINII
Podstawą jest
dobra umowa

arch. Łukasz Szlachcic
Herzog & de Meuron
WYWIAD Z:A
Romantyzm wyboru
arch. Piotr Glegoła
architekt IARP
FELIETON

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.