OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| TECHNIKA W ARCHITEKTURZE |  PROMOCJA |
|_#58ZA

 

 

Revit / Dokumentacja
i prezentacja projektu

/// Krzysztof Adach /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

W kolejnym artykule z serii poświęconej Revitowi* zajmujemy się narzędziami umożliwiającymi opracowanie dokumentacji oraz atrakcyjną prezentację projektu. W pewnym sensie pełnią one funkcje sprzedażowe – pomagają „sprzedać” intencję architekta oraz w finale wystawić fakturę. Są więc kluczowe dla każdej pracowni projektowej. Wszystko, co opracujemy i wygenerujemy z programu, powinno być czytelne i dobrze wyglądać.
       
Revit / Dokumentacja i prezentacja projektu
       
       

Dokumentacja jest pochodną modelu 3D i bez względu na to, z jakim rodzajem widoku mamy do czynienia (rzuty, elewacje, przekroje, widoki 3D, zestawienia, rendery itd.), zawsze obserwujemy i prezentujemy ten sam model. To powoduje, że zmiana wprowadzona w jednym z widoków ma wpływ na pozostałe i daje gwarancję aktualności wszystkich dokumentów.

Przygotowanie widoków/rysunków do wydruku/publikacji wymaga ich opracowania: zwymiarowania, opisania, ustawienia stylów graficznych (grubości linii, style linii, wzory linii i wypełnień). Wszystkie te ustawienia mogą być zapisane jako szablony, dzięki czemu będzie je można wykorzystać w przyszłości, w kolejnych projektach.

 

Zarządzanie dokumentacją

Ponieważ widoków może być bardzo dużo, są one segregowane w oknie dialogowym zwanym Przeglądarką Projektu (według określonych kryteriów). Zestaw maksymalnie pięciu kryteriów tworzy tzw. schemat organizacji Przeglądarki Projektu.

Producent oprogramowania opracował pięć domyślnych schematów, jednak każdy użytkownik może zdefiniować swój, wykorzystując parametry widoków jako kryteria. Do dyspozycji są m.in. skala, poziom, typ, dziedzina i wiele innych, a także parametry użytkownika, których lista jest otwarta. Możemy więc wprowadzić do projektu dowolny parametr, który posłuży jako kryterium sortowania/grupowania widoków [rys. 1]. Poszczególne widoki wyświetlamy w oknie pracy, klikając dwukrotnie w ich nazwę.

 

Oprócz widoków czysto revitowych Przeglądarka Projektu może przechowywać również odnośniki zewnętrzne w obcych formatach (np. dwg), które będą stanowiły integralną część dokumentacji z możliwością wydruku. Wszystko po to, aby ułatwić zarządzanie całą dokumentacją z poziomu jednego pliku i aby dostęp do widoków był jak najszybszy.

 

Definiowanie ustawień widoków

Z poprzednich artykułów wiemy już, że wszystkie obiekty w projekcie revitowym podzielone są na kategorie. Jednym z obszarów, na który ten podział ma wpływ, jest graficzna prezentacja elementów. Każda kategoria może mieć osobno zdefiniowane ustawienia, które będą odpowiadały za przedstawianie obiektów w widokach oraz na wydruku.

Mamy do dyspozycji takie ustawienia jak: grubości i style linii przekrojowych i widokowych, kolory linii na ekranie i wydruku, a także style wypełnień powiązane z materiałami przypisanymi do obiektów. Wszystkie te ustawienia mogą mieć charakter zarówno globalny i być stosowane w całym projekcie, jak i bardziej lokalny, pozostawiając projektantowi możliwość podjęcia działania w kierunku modyfikacji ustawień w obrębie jednego wybranego widoku czy nawet elementu.

 

Style wizualne projektu/modelu/idei

Bardzo ważną rolę w zakresie prezentacji projektu (wyglądu dokumentacji) pełnią również tzw. style wizualne, którymi zarządza się z poziomu Paska Sterowania Widokiem znajdującego się pod oknem pracy. Mamy do dyspozycji sześć stylów:

 • Model krawędziowy,
 • Ukryte linie,
 • Cieniowany,
 • Spójne kolory,
 • Realistyczny,
 • Śledzenie promieni.

Każdy z wymienionych stylów może być przypisany zarówno do widoków 3D, jak i widoków pozornie płaskich, czyli rzutów, elewacji lub przekrojów. Pozwala to na uzyskanie bardzo ciekawych efektów graficznych, których przykłady można prześledzić na ilustracji nr 2 [rys. 2].

 

Pomimo że ogólny charakter stylów wizualnych jest predefiniowany przez producenta, istnieje szereg ustawień dodatkowych, jak np.: natężenie światła i cieni, przezroczystość powierzchni, wygładzanie krawędzi, możliwość ustawienia tła czy też efekt szkicu odręcznego, które dodatkowo podniosą atrakcyjność widoku.

Wprawdzie style nie zastąpią typowych, fotorealistycznych renderingów, jednak Realistyczny i Śledzenie promieni mogą stanowić dla nich interesującą alternatywę, co dostrzega coraz większa liczba architektów.

 

Spięcie ustawień widoków w szablony

Wszystkie ustawienia, o których była mowa do tej pory, można uwzględnić w tzw. Szablonach widoku, które raz zdefiniowane, mogą być przypisane do dowolnej liczby widoków, w dowolnej liczbie projektów, oszczędzając tym samym bardzo dużą ilość czasu. Jest to na tyle istotne, że warto prześledzić proces tworzenia szablonu widoku krok po kroku:

 1. W wybranym widoku definiujemy wszystkie niezbędne ustawienia graficzne.
 2. Klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę tego widoku w Przeglądarce Projektu i wybieramy opcję: Utwórz szablon z widoku.
 3. Wpisujemy nazwę szablonu zgodnie z konwencją nazewnictwa określoną w standardzie pracowni.
 4. W oknie dialogowym Szablony widoków decydujemy, które ustawienia mają być uwzględnione w szablonie.
 5. Zatwierdzamy przyciskiem OK.

Po opracowaniu szablonu możemy go przypisywać do widoków pojedynczo lub jednocześnie do większej ich liczby.

 

Rendering w Revicie lub w chmurze

Revit, jak większość aplikacji projektowych, posiada wbudowany silnik renderujący o nazwie Autodesk Raytracer. Pozwala on na wykonanie renderingów obrazów lub animacji bezpośrednio w programie. Jest to oczywiście osobna funkcjonalność o wiele bardziej zaawansowana niż style wizualne.

W przypadku renderingów dużych rozmiarów i o wysokiej jakości czas wykonania może być jednak dosyć długi, a komputer w tym czasie będzie niedostępny. Ciekawą alternatywą może być zatem rendering w chmurze w usłudze Autodesk A360. Oprócz statycznych zdjęć chmura może dla nas wykonać m.in. interaktywne panoramy 360 czy też analizy natężenia światła, których przykłady można zobaczyć na ilustracji nr 3 [rys. 3].

 

Publikacja widoków: dokumentacja

Ostatnim etapem dokumentowania projektu jest wydruk poszczególnych widoków lub ich publikacja w chmurze tak, aby wszyscy uczestnicy procesu projektowo-wykonawczego mieli do nich dostęp.

O ile wydruk jest czynnością dosyć standardową, o tyle publikacja dokumentacji w usłudze A360 nie jest powszechnie znana, dlatego poświęcę temu zagadnieniu więcej miejsca.
Aby mieć taką możliwość, należy założyć konto Autodesk (np. na stronie: https://accounts.autodesk.com), co może zrobić każdy bez konieczności posiadania licencji na oprogramowanie. Darmowa wersja konta daje nam 5 GB przestrzeni do przechowywania plików, co nie jest może wyjątkowo dużą ilością, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, zawsze można ją rozszerzyć na zasadach komercyjnych.

Po zalogowaniu do usługi A360, mamy możliwość wczytania plików lub całych folderów zawierających dokumenty w różnorodnych formatach. Są one grupowane w zbiory zwane Projektami, do których administrator konta zaprasza uczestników, przydzielając im jednocześnie odpowiednie uprawnienia dostępowe. Od momentu przydzielenia uprawnień uczestnicy projektu mają możliwość przeglądania dokumentacji, nanoszenia uwag, sugestii czy też komentarzy. Wszystko to dzieje się w przeglądarce usługi A360, która obsługuje ponad 50 różnych formatów plików i co najważniejsze nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania. Jest to więc bardzo przydatne narzędzie do komunikacji m.in. z inwestorem, zwłaszcza że przechowuje historię tejże komunikacji wraz z kolejnymi wersjami dokumentów [rys. 4].

 

***

Jak łatwo zauważyć, możliwości Revita w zakresie tworzenia dokumentacji oraz prezentacji projektu są bardzo rozbudowane i nie sposób ich opisać w jednym artykule. Dlatego gorąco zachęcam do traktowania tego opracowania jako inspiracji do dalszych poszukiwań.

Skutecznego revitowania! Koniec artykułu

 


Pisaliśmy o tym w Z:A
> Revit. Zestawienia / arkusz kalkulacyjny 3D, Z:A_#55, s. 096
> Revit. Warianty projektu / świadome decyzje projektowe, Z:A_#56, s. 096
> Revit. Etapy / walka z czasem, Z:A_#57, s. 106

 

> napisz do autora: krzadach@cadach.pl

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#58
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Architektura
mała i duża

Bartosz Wokan
RELACJA Z WYKŁADU
ARCH. FERNANDO MENISA
Muzyka rozwija obyczaje
arch. Konrad Karmański
arch. Michał Borowski
WYWIAD Z:A
Zawód architekta.
Co nim jest obecnie?

dziewięcioro architektów

RING OPINII
Podstawą jest
dobra umowa

arch. Łukasz Szlachcic
Herzog & de Meuron
WYWIAD Z:A
Romantyzm wyboru
arch. Piotr Glegoła
architekt IARP
FELIETON

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.