OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| IZBA ARCHITEKTÓW |  GDAŃSK, 2-3 CZERWCA 2017 R. |
|_#57ZA

 

 

XII Sprawozdawczy Zjazd
Izby Architektów RP

/// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

XII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP odbył się w dniach 2-3 czerwca 2017 r. w Gdańsku. Delegaci i goście zjazdu spotkali się w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów oraz SARP oddział Wybrzeże.
       
XII Sprawozdawczy Zjazd Izby Architektów RP
       
       

W części otwierającej zjazd prezes Krajowej Rady Ryszard Gruda odczytał nadesłane do Zjazdu listy: od Tomasza Żuchowskiego, podsekretarza stanu ds. budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (przeczytaj na stronie 066) oraz Krzysztofa Chwaliboga, przewodniczącego Polskiej Rady Architektury, a następnie przywitał przybyłych gości: Wiesława Bielawskiego (zastępcę prezydenta Miasta Gdańska), Małgorzatę Chmiel (posła na Sejm RP), Zbigniewa Kledyńskiego (wiceprezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa), Pawła Kobylańskiego (wiceprezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich), Andrzeja Zwarę (członka Naczelnej Rady Adwokackiej) oraz Ryszarda Trykosko (przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa).

 

Dzień pierwszy

Po wystąpieniach gości w części oficjalnej XII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP prezes Ryszard Gruda uhonorował 10 koleżanek i kolegów architektów za działalność na rzecz samorządu, wręczając im złote odznaczenia Izby Architektów.
Następnie zgodnie z porządkiem obrad dokonano wyboru składu organów zjazdu. W prezydium zjazdu zasiedli:

  • Małgorzata Włodarczyk (Małopolska Okręgowa IARP) – przewodnicząca zjazdu,
  • Jacek Janiec (Łódzka Okręgowa IARP) – wiceprzewodniczący zjazdu,
  • Magdalena Bieńkuńska (Mazowiecka Okręgowa IARP) – sekretarz.

Po dyskusji delegatów nad porządkiem obrad zmieniono kolejność głosowań w pierwszym dniu zjazdu, a z porządku drugiego dnia zdjęto prezentację, dyskusję i głosowanie Regulaminów KSD i OSD, KROZ i OROZ oraz nowelizację Regulaminu organów.
Po przyjęciu nowego porządku obrad relacja z prac władz Krajowej Izby została przedstawiona przez prezesa KRIA Ryszarda Grudę, sekretarza KRIA Krzysztofa Ozimka, skarbnika KRIA Leszka Horodyskiego, wiceprezesa KRIA Sławomira Żaka oraz wiceprezesa KRIA Piotra Gadomskiego.

Następnie sprawozdania z działalności organów Izby Krajowej przedstawili: Małgorzata Włodarczyk (przewodnicząca Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej), Zenon Nowacki (wiceprzewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego) oraz Andrzej Pawlik (Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej). Zamykając tę część wystąpień, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Paweł Filipowicz przedstawił sprawozdanie KKR i zarekomendował Zjazdowi udzielenie absolutorium Krajowej Radzie IARP za okres sprawozdawczy.

Po dyskusji, pytaniach i dodatkowych wyjaśnieniach delegaci większością głosów przyjęli sprawozdania krajowych organów Izby oraz udzielili Krajowej Radzie IARP absolutorium za okres sprawozdawczy. Zjazd podjął 8 stosownych uchwał.

 

Zawód architekta, w moim przekonaniu, jest w głębokim kryzysie. Został wyrugowany z debaty publicznej o tym, co dzieje się w Polsce. Architekci, szczególnie ci, którzy aktywnie ten zawód wykonują, zupełnie w tym obszarze nie funkcjonują. Mamy do czynienia z typem celebrytów, którzy fantastycznie opowiadają różne mity, historie, bajki, lecz którzy nigdy nie mieli do czynienia z projektowaniem.

WIESŁAW BIELAWSKI*
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
ds. Polityki Przestrzennej, Architekt IARP

Wśród naszych centralnych decydentów nie ma dbałości o ład przestrzenny. Potrafią z ironią zapytać: „Co to jest ład przestrzenny? Najważniejsze, żeby gmina się rozwijała, żeby budynki powstawały”. Oczywiście rozwój gospodarczy jest bardzo ważny, ale pamiętajmy, że architektura to sztuka leżąca między twórczością a prawem, sztuka kreowania przestrzeni. A przestrzeń nas wychowuje – obiekty, które stoją często przez całe pokolenia, wychowują nas, nasze dzieci. Nie tylko wizualnie, lecz także mentalnie.

MAŁGORZATA CHMIEL*
Polityk, architekt, samorządowiec,
posłanka na Sejm VIII kadencji

Społeczeństwo obywatelskie wymaga takiej przestrzeni i takiej architektury, która jest obywatelska. Tymczasem w Polsce obserwujemy rodzaj postpańszczyźnianej idei budowy wzdłuż dróg publicznych. Nie budujemy miast, nie budujemy zintegrowanej architektury spójnej z miejscem i przestrzenią. Trzeba dokonać zmiany paradygmatu w tej dziedzinie. Architekci są zawodem zaufania publicznego nie ze względu na intymną więź z inwestorami, lecz ze względu na fakt, że obywatele mają prawo do realizacji idei piękna.

ANDRZEJ ZWARA*
Adwokat, członek Naczelnej Rady Adwokackiej
(w latach 2010–2016 Prezes NRA)

* Zredagowano na podstawie zapisu audio zarejestrowanego w czasie wystąpień gości XII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu IARP

 

Dzień drugi

W drugim dniu zjazdu Urszula Szabłowska, przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawiła 3 wnioski, które przekazała Krajowej Radzie do wykorzystania, poinformowała o jednym wniosku, który wnioskodawca wycofał, oraz przekazała zjazdowi jeden projekt uchwały. W trakcie dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie proponowanej uchwały, a delegaci poparli ten wniosek w głosowaniu.

W dalszej kolejności odbyła się prezentacja i dyskusja nad priorytetami i kierunkami legislacyjnymi prac nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym oraz projektem ustawy o zawodzie architekta. Informacje o KUB przedstawili Piotr Gadomski (wiceprezes KRIA) oraz Piotr Andrzejewski (członek KRIA, przewodniczący Komisji ds. Legislacji). Natomiast projekt ustawy o zawodzie Architekta opracowany przez KRIA omówili Krzysztof Ozimek (sekretarz KRIA) i Borys Czarakcziew (członek KRIA).

Następnie odbyła się dyskusja nad zaprezentowanymi dokumentami. Podsumowując dyskusję, prezes Ryszard Gruda zgłosił propozycję przyjęcia stanowiska o treści:
Krajowy Zjazd zaleca KRIA uwzględnienie w toku prac legislacyjnych stanowisk delegatów przedstawionych w trakcie XII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu w Gdańsku.

Krajowy Zjazd IARP w głosowaniu przyjął powyższe stanowisko. Po przyjęciu stanowiska przewodnicząca zjazdu Małgorzata Włodarczyk zakończyła obrady, a pełniący rolę gospodarza Ryszard Comber (przewodniczący Pomorskiej Okręgowej Izby) oraz Ryszard Gruda (prezes KRIA) złożyli podziękowania i pożegnali delegatów. Koniec artykułu

oprac. na podstawie
protokołu ze zjazdu

 

Architekci uhonorowani
Złotą Honorową Odznaką Izby Architektów RP

> Arkadiusz Bojczuk
> Alina Czyżewska-Saulewicz
> Grzegorz Dżus
> Aleksander Furmanek
> Antoni Karol Wolański
> Regina Kozakiewicz-Opałka
> Marek Krawczyk
> Bohdan Krusiewicz (pośmiertnie)
> Zbigniew Patalas
> Przemysław Sakowski

 

 

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#57
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.