OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| TECHNIKA W ARCHITEKTURZE |  PROMOCJA |
|_#57ZA

 

 

Revit. Etapy
/ walka z czasem

/// Krzysztof Adach /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

W trzecim odcinku* szkolenia wprowadzającego w tajniki Autodesk Revit dodajemy do modelu czwarty wymiar, którym jest czas i poznajemy funkcjonalność pozwalającą nim zarządzać, czyli tzw. Etapy. Sprawdźmy, jakie możliwości dają użytkownikowi i zobaczmy krok po kroku, jak się nimi posługiwać.
       
Revit. Etapy / walka z czasem
       
       

Etap w programie Revit jest rozumiany jako przedział czasu, w którym dany element (obiekt) zostaje dodany lub usunięty z modelu, czyli w jakim momencie zostanie zbudowany/umieszczony lub wyburzony/usunięty z projektowanego budynku. Cechę tę posiada każdy element 3D w Revicie i może być ona określona we Właściwościach elementu przez dwa parametry: Etap utworzeniaEtap wyburzenia [rys. 1] (patrz tab. 1).

 

Nazwy konkretnych etapów (czyli faz realizacji budowy) przypisane do tych dwóch parametrów mogą być dowolnie ustalone przez użytkownika. Dla łatwiejszego startu we wszystkich domyślnych szablonach projektowych zostały zdefiniowane dwie przykładowe: Istniejące oraz Nowa konstrukcja. Taki podział jest wystarczający przy realizacji scenariuszy typu „przed i po”, np. w przypadku modernizacji czy przebudów istniejących obiektów. Jest on jednak zbyt ubogi, gdy chcielibyśmy wykonać symulację powstawania budynku w czasie. W takich sytuacjach użytkownik może stworzyć własną, dowolnie rozbudowaną listę etapów – służy do tego okno dialogowe Etapy, znajdujące się w zakładce Zarządzaj [rys. 2]. W oknie tym szczególną uwagę należy zwrócić na dwa napisy: „przeszłość” i „przyszłość”, które znajdują się nad i pod tabelką. Ustalają one chronologiczną kolejność etapów. Oś czasu biegnie z góry na dół.

 

Segregacja ze względu na czas

Przypisania etapów utworzenia i wyburzenia do danego elementu nie musimy dokonywać „na piechotę” – o tym, do jakiego etapu (fazy) projektu zostanie przypisany element wstawiany do modelu, decyduje parametr Etap ustawiany we Właściwościach widoku. Domyślnie jest to etap Nowa konstrukcja. Oznacza to, że wystarczy odpowiednio ustawić właściwości widoku i wszystkie wstawione w tym widoku elementy zostaną przypisane do tego samego etapu. Warto zapamiętać, że w każdym widoku może być ustawiony inny etap, nie jest to ustawienie globalne.

Oczywiście po wstawieniu elementu do modelu możemy go przenieść z etapu do etapu, ale wtedy wymaga to już naszej osobistej ingerencji we Właściwości elementu.

Przypisując elementy do poszczególnych etapów, dokonujemy swoistej segregacji ze względu na czas ich powstania/wbudowania. Zyskujemy więc dodatkowe kryterium, które może nam posłużyć np. do grupowania widoków w Przeglądarce projektu lub do graficznego rozróżnienia elementów ze względu na kolejność prac.

Żeby takie rozróżnienie wykonać, musimy skorzystać z tzw. Filtrów etapów, które definiujemy w zakładce w oknie dialogowym Etapy (i które, podobnie jak Etap, są parametrem widoku). Będąc w zakładce Filtry etapów, zwróćmy uwagę na nazwy kolumn. Podpowiadają one, że obiekt może znaleźć się w jednym z czterech stanów (patrz tab. 2).

 

Ponieważ program pamięta, w jakich etapach zostały wstawione obiekty, oraz wie, jaki jest aktywny Etap dla danego widoku, to samodzielnie przyporządkowuje elementom poszczególne stany. Jeżeli we Właściwościach widoku przełączymy etap , to stan danego elementu również odpowiednio się zmieni.

 

Definiowanie filtrów

Definiując Filtr etapu, decydujemy, w jaki sposób poszczególne stany mają być prezentowane na ekranie. Możliwości jest kilka (patrz tab. 3).

 

Domyślnie zdefiniowanych filtrów etapów jest osiem. Ich ustawienia można znaleźć w oknie Etapy, natomiast ich działanie najłatwiej będzie omówić na przykładzie i pokazać w formie schematu.

Załóżmy, że naszym celem jest zmiana aranżacji przestrzeni biurowej na jednej z kondygnacji. Rozpoczynamy od definicji trzech etapów: Inwentaryzacja, Modernizacja budowlanaNowa aranżacja. To da nam możliwość zobrazowania zmian i wyraźnego rozdzielenia prac w poszczególnych etapach. Następnie we Właściwościach widoku ustawiamy etap Inwentaryzacja i wstawiamy do modelu wszystkie istniejące elementy budynku.

W kolejnym kroku definiujemy filtr etapu, a także ustawienia graficzne. Wracamy więc do okna Etapy i przechodzimy na drugą zakładkę – Filtry etapów, gdzie tworzymy nowy filtr o nazwie np. Remont oraz definiujemy parametry wyświetlania [rys. 3]. Następnie na ostatniej zakładce okna Etapy ustawiamy odpowiednie style wypełnień i kolory dla poszczególnych stanów.

 

Jaki jest efekt? Na ilustracji [rys. 4] po lewej stronie wyświetlony jest domyślny widok 3D (oznaczony literą A), w którym ustawiony jest etap Inwentaryzacja oraz Filtr etapu: Remont. Widać, że wszystkie obiekty, które zostały przypisane do tego etapu, wyświetlane są zgodnie z ustawieniami dla swojego stanu, czyli według ustawień zdefiniowanych w Stylach obiektów. Są one traktowane przez program jako elementy o stanie Nowe.

 

Różnice na kolejnych etapach

W omawianym przykładzie przenieśmy się w czasie do etapu Modernizacja budowlana, czyli zmieńmy etap we Właściwościach widoku. W tym etapie wyburzymy kilka ścian i usuniemy wyposażenie, które ma być zamienione na inne. W tym celu wybieramy narzędzie Wyburz (ikonka młotka) na zakładce Zmień i klikamy we wszystko, co ma być usunięte. Warto zwrócić uwagę na to, że we Właściwościach wszystkich wyburzonych elementów, przy parametrze Etap wyburzenia, automatycznie pojawi się nazwa bieżącego etapu, czyli Modernizacja budowlana.

Zgodnie z ustawieniami Filtra etapów przypisanego do widoku elementy Wyburzone w danym etapie pokazane są na czerwono z przerywanymi krawędziami, natomiast obiekty Istniejące, czyli utworzone w etapie wcześniejszym, pokazane są jakby za mgłą (patrz – część B ilustracji [rys. 4]).

Ponownie przeskakujemy w czasie do przodu, czyli do etapu Nowa aranżacja. Od razu widać (ilustracja [rys. 4], część C), że to, co zostało wyburzone we wcześniejszym etapie, zniknęło. Możemy więc wstawić nowe wyposażenie.

Elementy utworzone we wcześniejszych etapach nadal traktowane są jako Istniejące, natomiast meble wstawione w bieżącym etapie są elementami Nowymi, więc pokazywane są bez nadpisań graficznych.

 

Zalety Etapów

Oprócz wykorzystania do widoków graficznych parametry Etap oraz Filtr etapu możemy zastosować również w Zestawieniach. To daje możliwość oszacowania ilości materiałów potrzebnych na poszczególnych etapach budowy czy modernizacji. Mamy więc kolejny element, który dodajemy do informacji opisanych w pierwszym artykule dotyczącym Zestawień (patrz: Pisaliśmy o tym w Z:A).

Ostatni aspekt wykorzystania Etapów, o którym chciałem wspomnieć, to możliwość wykonania symulacji realizacji budowli w czasie (tzw. symulacje 4D). Można to zrobić bezpośrednio w Revicie [rys. 5] lub wyeksportować model z Revita do Navisworks w celu spięcia etapów z harmonogramem pochodzącym ze specjalistycznych aplikacji.

 

W kolejnym numerze przyjrzymy się możliwościom prezentacji i dokumentowania projektu. Z głową w „Chmurze”, ale jednak twardo na ziemi.

Skutecznego revitowania! Koniec artykułu

 


Pisaliśmy o tym w Z:A
> Revit. Zestawienia / arkusz kalkulacyjny 3D, Z:A_#55, s. 096
> Revit. Warianty projektu / świadome decyzje projektowe, Z:A_#56, s. 096

 

> napisz do autora: krzadach@cadach.pl

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#57
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.