OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| IZBA ARCHITEKTÓW |  |
|_#57ZA

 

 

Młodzi w architekturze
/ od edukacji do prawa wykonywania zawodu

/// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

W dniach 21-22 kwietnia 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej mająca charakter spotkania roboczego architektów Grupy V4. Organizatorem wydarzenia była Izba Architektów RP: Krajowa Rada IARP oraz Śląska Okręgowa Izba Architektów RP.

       
Młodzi w architekturze / od edukacji do prawa wykonywania zawodu
       
       

Wszystkie poprzednie międzynarodowe spotkania „Grupy Wyszehradzkiej” organizowane w ubiegłych latach w Ustroniu poświęcone były wybranemu zagadnieniu związanemu z wykonywaniem naszego zawodu. Tegoroczną edycję konferencji, zlokalizowaną tym razem w Katowicach, organizatorzy postanowili poświęcić edukacji architektonicznej oraz kolejnym etapom dochodzenia przez młodych architektów do samodzielności w zawodzie. Jej tytuł brzmiał więc „Młodzi w architekturze: od edukacji do prawa wykonywania zawodu”.

Celem konferencji Grupy V4 zawsze była zarówno wymiana doświadczeń, diagnoza stanu obecnego, identyfikacja problemów, jak i kierunkowe wskazanie przyszłych działań. Tegoroczna tematyka miała jednak znacznie szerszy wymiar. Odwołując się do klasycznego cytatu – podjęta problematyka dotyczyła nie tylko bieżącej sytuacji, lecz postawiła i stawia zasadnicze pytania o przyszłość naszego zawodu, o przyszły kształt przestrzeni naszych krajów i, co oczywiste, o przyszłość naszej Izby w ramach kolejnych zmian pokoleniowych.

Temat i zakres merytoryczny konferencji znalazły uznanie wyrażone udzieleniem oficjalnych patronatów honorowych oraz uczestnictwem zaproszonych reprezentantów patronujących urzędów, a także przedstawicieli samorządów zawodowych zawodów zaufania publicznego, organizacji architektów i urbanistów oraz reprezentantów izb architektów z Czech, Słowacji i Węgier (patrz: ramka na stronie 071 – przyp. red.).

W referacie wprowadzającym do konferencji arch. Borysław Czarakcziew – członek i pełnomocnik ds. zagranicznych Krajowej Rady IARP, przedstawił sytuację architekta i jego przymioty w ujęciu historycznym poprzez przytoczenie dawnych reguł dostępu do zawodu rzemieślnika, który stawał się członkiem cechu i osobą liczącą się w społeczeństwie. Zestawienie ówczesnych warunków edukacji, praktyki, kwalifikacji i egzaminu na rzemieślnika z zasadami, wymaganiami, cechami i umiejętnościami, jakie powinien reprezentować obecnie architekt jako zawód zaufania publicznego, pokazało niezwykłą, daleko idącą zbieżność. Nadal pozostaje pożądana także relacja mistrz – uczeń jako najwłaściwsza metoda odbywania praktyki zawodowej (patrz strona obok).

Przygotowania do konferencji obejmowały szeroką analizę mającą na celu usystematyzowanie problematyki edukacji i startu zawodowego architektów. W efekcie zdecydowano o podzieleniu spotkania na 3 panele dyskusyjne:

  • Panel I – Dotychczasowe doświadczenia w procesie nauczania w systemie dwustopniowym na wyższych uczelniach architektonicznych,
  • Panel II – Praktyki zawodowe młodych architektów po ukończeniu architektonicznych studiów wyższych,
  • Panel III – Procedury weryfikacji praktyk zawodowych, egzaminy, nadanie uprawnień i przyjęcie do Izby Architektów.

Do każdego z paneli zaproszono grono osób reprezentatywne dla podjęcia dyskusji w kluczowych zagadnieniach związanych z tematem wiodącym sesji.

 

Panel I: Edukacja

W panelu „edukacyjnym” prowadzonym przez dra inż. arch. Andrzeja Grzybowskiego, rektora Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, podjęta została problematyka kształcenia na wyższych uczelniach architektonicznych. Prelegenci oraz paneliści zarówno w przygotowanych wystąpieniach, jak i w dyskusji przedstawiali własne opinie i doświadczenia w tym zakresie, sformułowane w ramach następujących pytań:

  • System boloński czy jednolite studia magisterskie?
  • Studia akademickie czy zawodowe?
  • Ile teorii, ile praktyki, a ile twórczości na studiach architektonicznych?
  • Studia: teoria bez praktyki czy teoria z praktyką?
  • Praktyka zawodowa w ramach studiów czy już po ich ukończeniu?

W czasie panelu dowiedzieliśmy się, że pomimo zapisów dyrektywy unijnej, w poszczególnych krajach Grupy Wyszehradzkiej stosowane są różne systemy nauczania: zarówno system studiów dwustopniowych – w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech, ale także studia jednostopniowe – równolegle na Węgrzech. Co ciekawe, jednolite studia magisterskie na węgierskich uniwersytetach wciąż cieszą się większym uznaniem i prestiżem, a ich ukończenie predysponuje do lepszego dostępu do pracy i pozycji w zawodzie architekta.

 

 

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.

 

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#57
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.