OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| TECHNIKA W ARCHITEKTURZE |  PROMOCJA |
|_#56ZA

 

 

Revit. Warianty projektu
/ świadome decyzje projektowe

/// Krzysztof Adach /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Kontynuując cykl rozpoczęty w poprzednim numerze Z:A*, przyglądamy się kolejnej ważnej funkcjonalności Revita®, a mianowicie Wariantom. Dają one możliwość przeanalizowania projektu lub jego fragmentu w kilku wersjach po to, aby wybrać tę najbardziej zrównoważoną z punktu widzenia energetycznego, wizualnego czy też ekonomicznego.
       
Revit. Warianty projektu / świadome decyzje projektowe
       
       

Zestawy wariantów

Pracę z wariantami projektowymi rozpoczynamy od stworzenia zestawu wariantów za pomocą ikony Warianty projektu (Design options) w zakładce Zarządzaj, nadając mu nazwę nawiązującą do analizowanego fragmentu modelu (np. Wejście główne, Elewacja wschodnia itd.). Następnie przypisujemy do niego warianty w liczbie adekwatnej do danej sytuacji projektowej. Nie ma górnego limitu narzuconego przez program, jesteśmy więc ograniczeni jedynie czasem i naszą kreatywnością. Tworząc nowy zestaw, musimy jednak pamiętać, że powinien zawierać co najmniej dwa warianty. Dopiero ta liczba daje nam możliwość porównywania i wyboru.

Powyższe czynności mają charakter wstępny, administracyjny, główna część pracy dopiero przed nami. W kolejnym kroku do poszczególnych wariantów muszą być przypisane odpowiednie fragmenty modelu, które chcemy analizować.

Gama możliwych zastosowań omawianej funkcjonalności jest praktycznie nieskończona, aby jednak ułatwić zwizualizowanie zagadnienia – przyjmijmy, że interesuje nas w tym miejscu przygotowanie dwóch wariantów aranżacji przestrzeni biurowej (tzw. space plan).

Po utworzeniu zestawu wariantów zaznaczamy na danej kondygnacji wszystkie obiekty, które będą podlegały modyfikacjom, a następnie wybieramy opcję Dodaj do zestawu z zakładki: Zarządzaj. W oknie dialogowym powinny zostać zaznaczone wszystkie wcześniej zdefiniowane warianty, ponieważ da to możliwość manipulowania obiektami w każdym z nich [rys. 1].

 

Łatwo zauważyć, że jeden z wariantów jest tzw. Wariantem głównym i właśnie to rozwiązanie będzie można zaakceptować jako finalne po podjęciu ostatecznych decyzji. Ale do tego jeszcze daleko.

Po przypisaniu obiektów do wariantów można przejść do projektowania i w tym celu należy korzystać z podstawowych narzędzi służących do modelowania. Zanim jednak rozpocznie się opracowywanie wybranego wariantu, należy przejść na wstążkę narzędziową, gdzie na panelu Warianty projektu, znajduje się menu rozwijalne z listą, na której musimy wybrać wariant, nad którym będziemy pracować.

 

Przypisywanie wariantów do widoków

Zmieniając warianty w menu rozwijalnym, mamy możliwość porównywania obydwu propozycji zawsze, gdy tego potrzebujemy. Nie jest to jednak optymalne rozwiązanie, ponieważ stosując tę metodę, każdorazowo możemy wyświetlić na ekranie tylko jeden z wariantów.

O wiele wygodniejsza jest możliwość wyświetlenia różnych wariantów w sąsiadujących oknach.
Wystarczy utworzyć odpowiednią liczbę kopii wybranego widoku (np. 3D), a następnie do każdej z nich przypisać inny wariant w oknie Nadpisania widoczności/grafiki [rys. 2].

 

Dzięki temu, korzystając z funkcji rozmieszczającej okna sąsiadująco (skrót WT), mamy możliwość wyświetlenia na ekranie kilku wariantów jednocześnie. To daje bardzo wygodną formę oceny kompozycji i znacznie ułatwia wybór najbardziej optymalnej.

Inna sytuacja, w której stosowanie wariantów jest dosyć powszechne, to elewacje. Jest to wręcz idealny przykład pozwalający na opisanie bardzo ważnej zasady dotyczącej wariantów.
Jeżeli modyfikacje dotyczą okien, ścian kurtynowych, drzwi (np. zewnętrznych) lub dowolnych obiektów, które są elementami podrzędnymi ścian, do zestawu wariantów muszą zostać dodane również ściany. One jako obiekty nadrzędne będą także modyfikowane, ponieważ w nich będą wycinane otwory. Program nie pozwala na dodanie do wariantów tylko obiektów podrzędnych, wymaga, aby w wariancie znajdował się również obiekt nadrzędny. Warto o tym pamiętać, żeby nie być zaskoczonym pojawiającymi się komunikatami.

Przykład elewacji analizowanej w dwóch wersjach przedstawia ilustracja [rys. 3].

 

Warianty w zestawieniach

Ktoś może jednak powiedzieć (i słusznie!), że oprócz strony wizualnej, do podjęcia decyzji konieczna jest informacja o charakterze ekonomicznym wszystkich analizowanych rozwiązań. Dopiero mając te dane, będzie można w pełni porównać warianty ze sobą. Inżynierowie odpowiedzialni za Revita® udostępnili użytkownikom możliwość uwzględnienia informacji o wariancie w zestawieniach.

Będzie to więc kolejny element układanki, którą rozpoczęliśmy w pierwszym artykule w całości poświęconym zestawieniom*.

We Właściwościach zestawienia wystarczy odszukać parametr Nadpisania widoczności/grafiki, a następnie w oknie dialogowym, które pojawiło się na ekranie, w prawej kolumnie ustawić odpowiedni wariant. Ten zabieg spowoduje, że zawartość zestawienia zostanie odpowiednio odfiltrowana i pozostaną tylko te obiekty, które należą do wskazanego wariantu. Na ilustracji [rys. 4] te czynności zostały wykonane dla zestawienia powierzchni malarskich w dwóch różnych aranżacjach przestrzeni biurowej. Wyraźnie widać różnicę zarówno w liczbie rodzajów farb, jak i w powierzchniach pokrytych daną farbą. Wiemy już, że wystarczy dodać do tego parametr ceny farb i uzyskamy informację o kosztach poszczególnych wersji.

 

Mając komplet potrzebnych danych, świadomie wybieramy wariant, który lepiej wpisuje się w założenia projektowe dla danej inwestycji.

Aby przenieść naszą decyzję do modelu revitowego, w oknie dialogowym Warianty projektu wybieramy opcję Zaakceptuj wariant główny, co spowoduje, że wszystkie pozostałe warianty, obiekty i widoki do nich przypisane zostaną usunięte, a na ekranie i w dokumentacji pozostanie tylko ten jeden wybrany wariant.

W następnym odcinku przyjrzymy się Etapom, czyli dodamy do modelu parametr czasu.

Skutecznego revitowania! Koniec artykułu

 


Pisaliśmy o tym w Z:A
> Revit. Zestawienia / arkusz kalkulacyjny 3D, Z:A_#55, s. 096

 

> napisz do autora: krzadach@cadach.pl

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#56
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.