OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| TECHNIKA W ARCHITEKTURZE |  PROMOCJA |
|_#55ZA

 

 

Nowy wymiar elewacji
/// mgr inż. Maciej Brzozowski /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Elewacje klinkierowe to jedne z najbardziej trwałych rozwiązań wykończenia budynku. W Polsce tradycyjnie stosuje się cegły elewacyjne w formacie 250x120x65 mm układane na spoinę grubości 10 mm z przesunięciem murarskim stanowiącym połowę cegły. Nie jest to jednak jedyny możliwy sposób. W krajach Beneluksu na przykład od lat stosowane są elewacje z cegieł układanych na cienką spoinę. Czy takie rozwiązanie ma szansę przyjąć się także nad Wisłą?
       
Nowy wymiar elewacji
       
       

Zgodnie z normą murową PN-EN 1996-1-1 spoiny wsporne i spoiny pionowe wykonane z użyciem zapraw zwykłych i zapraw lekkich powinny mieć rzeczywistą grubość nie mniejszą niż 6 mm i nie większą niż 15 mm. Zapis ten uległ rozszerzeniu w stosunku do poprzedniej polskiej normy murowej – dolną wartość zmieniono z 8 na 6 mm. Spoiny wykonane z zapraw do cienkich spoin powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,5 mm i nie większą niż 3 mm. W przypadku elementów ceramicznych normowa cienka spoina (do 3 mm) może być stosowana przy cegłach szlifowanych. Ponieważ cegły klinkierowe nie podlegają procesowi szlifowania, wymagane jest zastosowanie nieco grubszej spoiny. Norma murowa przewiduje zastosowanie spoin od 3 mm do 6 mm, jeżeli zaprawy zostały specjalnie przebadane do tego celu.

 

Inne podejście do murowania

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom architektów, którzy szukają nowych, ciekawych, a zarazem sprawdzonych rozwiązań, firma Wienerberger zleciła przebadanie zastosowania cienkiej spoiny przy elewacjach ceglanych.

Przebadano dwa rodzaje cegieł klinkierowych: Pomerania (element w tradycyjnym polskim formacie 250x120x65 mm) oraz Marono (w formacie 288x88x48 mm). Obie cegły charakteryzują się znormalizowaną wytrzymałością na ściskanie równą 35 MPa. W programie badawczym użyto zaprawy do murowania i jednoczesnego spoinowania Terca klinkier o znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie równej 10 MPa. Założona grubość spoiny wynosiła 5 mm. Zastosowano zaprawę tylko w spoinach poziomych, dosuwając cegły główkami, bez użycia zaprawy w pionie. Próbki wymurowane zostały przy conięciu zaprawy o 10 mm. Nie zastosowano również fugowania, pozostawiając cofnięte spoiny.

 

Parametry wyższe niż normowe

Procedura badawcza zakładała sprawdzenie wytrzymałości murów na zginanie w płaszczyźnie równoległej do spoin wsporczych, prostopadłej do spoin wsporczych oraz wytrzymałości na ścinanie. Pominięto badanie wytrzymałości muru na ściskanie, ponieważ cegły elewacyjne w większości przypadków przenoszą siły pionowe pochodzące wyłącznie od ciężaru własnego.
Przeprowadzone badania wykazały, że otrzymane wartości są na wyższym poziomie niż wskazania ogólne normy, a murowanie cegieł klinkierowych na cienką spoinę jest bezpieczne (patrz tab. 1, 2, 3). Mimo że spoiny pionowe pozostały puste, otrzymano wysoką wartość wytrzymałości na zginanie w kierunku prostopadłym do spoin wsporczych. Przebadane parametry zamieszczono w opinii ITB nr 1424/13/R36NK.

 

Nowy wymiar elewacji

 

Mróz im niestraszny

Pozostawiając cofnięte spoiny oraz niewypełnione szczeliny pionowe, trzeba liczyć się z tym, że cegły będą bardziej narażone na zacinający deszcz i zalegający śnieg. Czy jednak ma to znaczenie dla tak trwałych elementów jak klinkier? Badanie trwałości wiąże się ze sprawdzeniem cegieł na kolejne cykle zamrażania i odmrażania. Pojedyncze elementy murowe badane są po 25 takich cyklach. Ze względu na większą ekspozycję cegieł na warunki atmosferyczne w tym wypadku zdecydowano poddać murki 100 cyklom zamrażania i odmrażania. Weryfikacja badanej próbki wykazała, że żaden z elementów nie uległ zniszczeniu. Nie zaobserwowano rys powyżej grubości 0,2 mm ani widocznych ubytków zaprawy. W związku z poczynioną procedurą badawczą wykazano, że elementy murowe spełniają wymagania w przypadku ekspozycji surowych dla kategorii F2.

 

Dodatkowe benefity

Stosując cienką spoinę do klinkieru, możemy znacząco skrócić proces murowania oraz ograniczyć zużycie zaprawy. Dodatkowo pozostawione szczeliny pionowe pozwalają lepiej wentylować przegrodę, dzięki czemu szybciej zostaje odprowadzona wilgoć, która mogłaby mieć negatywny wpływ na parametry cieplne materiału termoizolacyjnego. Do murowania nie są potrzebne specjalne narzędzia (zaprawę można nakładać tradycyjną kielnią). Pracę ułatwi zastosowanie sznurka, dzięki któremu zachowamy równą wysokość spoiny. Jest on łatwiejszy do usunięcia, niż powszechnie stosowane przez wykonawców listewki.

Cienka spoina powoduje większe wyeksponowanie cegły i dodaje elewacji „charakteru”. Szczególnie dobrze wygląda przy cegłach o wydłużonym formacie np. Marono czy Long John. Elementy murowane na cienką spoinę to idealne rozwiązanie dla nowoczesnej architektury utrzymanej w stylu minimalistycznym. Koniec artykułu

 

 

> napisz do autora: maciej.brzozowski@wienerberger.com

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#55
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.