OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| BIZNES |  |
|_#55ZA

 

 

Barometr nastrojów
znów nieznacznie w górę

/// Sylwia Makowska-Rzatkiewicz, redakcja Z:A /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Architekci lepiej oceniają sytuację panującą na rynku usług projektowych – wynika z najnowszego badania firmy BCMM. Wiosenny sondaż pokazuje również największy od 5 lat odsetek respondentów spodziewających się wyższych cen usług architektonicznych.
       
Barometr nastrojów znów nieznacznie w górę
       
       

Nastroje architektów to temat sondażu, który od 8 lat regularnie przeprowadza BCMM – badania marketingowe sp. z o.o., firma specjalizująca się w badaniach rynku budowlanego. Wywiady telefoniczne i ankieta internetowa, zrealizowane w marcu 2017 r. wśród 400 architektów1, pokazały, że już prawie połowa z nich pozytywnie ocenia swoją sytuację rynkową. Co prawda w stosunku do poprzedniego roku wzrost odsetka osób wskazujących odpowiedzi „raczej dobra” i „bardzo dobra” jest nieznaczny (z 45,6% do 49,1%). Wynik ten jednak coraz bardziej zbliża się do efektu sondażu z roku 2011 (51%) – ostatniego przed wyraźnym spadkiem nastrojów w latach 2012 i 2013 (33,3% i 23,2%). Warto również odnotować, że w 2017 r. zmalała liczba badanych oceniających sytuację rynkową negatywnie (odpowiedzi „raczej zła” i „bardzo zła”) z 18,5% do 13,8% (patrz wykres 1).

Istotny jest fakt, że poprawa nastrojów deklarowana jest zarówno w mniejszych pracowniach, zatrudniających do 3 architektów, jak też w większych biurach architektonicznych. W pierwszej z wymienionych grup odnotowano wzrost wskaźnika optymizmu z 43,3% do 45,5% (patrz wykres 2), natomiast w drugiej – z 58,1% do 62,8% (patrz wykres 3). Na uwagę zasługuje też to, że w przypadku większych biur odpowiedzi negatywne wskazało tylko 2,3% badanych (rok wcześniej 10,5%).

W badaniu „Nastroje architektów” pytano nie tylko o ocenę aktualnej sytuacji, ale też o przewidywane zmiany dotyczące zapotrzebowania na usługi architektoniczne oraz ich ceny. Podobnie jak w poprzednim roku najwięcej badanych uważa, że sytuacja w roku 2017 nie powinna ulec zmianie.

Dominująca grupa (42,5%) sądzi, że zapotrzebowanie na usługi projektowe nie zmieni się, co trzeci pytany architekt oczekuje wzrostu popytu, natomiast spadku spodziewa się 15,5% z nich (patrz wykres 4). Chociaż ponad połowa badanych (56,5%) wskazuje, że ceny usług nie zmienią się w porównaniu do ubiegłego roku, po raz kolejny wzrósł odsetek respondentów spodziewających się ich wzrostu – 25% w stosunku do 18,7% w 2016 r. (patrz wykres 5). To najwyższy zanotowany wynik w tej kategorii w historii pomiarów.

Analizując wyniki badania nastrojów architektów, warto przyjrzeć się także tzw. metryczce próby badawczej. Struktura form prowadzenia biur architektonicznych wyglądała porównywalnie do roku ubiegłego. Wśród wylosowanych do sondażu osób zdecydowanie dominują pracujący w niewielkich pracowniach zatrudniających do 3 architektów (78%). Struktura próby2 tegorocznego badania pod względem wielkości biura prezentuje się następująco:

  • 1 architekt w biurze – 37%,
  • do 3 architektów w biurze – 41%,
  • 4 architektów i więcej – 21,5%.

Wśród 400 badanych 151 osób to kobiety, a 249 – mężczyźni. Największy odsetek stanowili architekci poniżej 39 roku życia. Większość respondentów (69%) zadeklarowała przynależność do Izby Architektów RP. Koniec artykułu


1_Metodologia badawcza: badanie realizowane w marcu 2017 r., techniką wywiadu telefonicznego CATI i ankiety internetowej CAWI wśród 400 architektów projektujących budynki mieszkalne i/lub niemieszkalne. Dobór próby prowadzony był metodą warstwowo-losową, kontrolowaną ze względu na lokalizację siedziby biura architektonicznego (region geograficzny). Losowanie firm prowadzono w oparciu o branżowe bazy teleadresowe posiadane przez BCMM – badania marketingowe sp. z o.o.
2_Struktura próby: 0,5% respondentów odmówiło udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące wielkości biura, w którym pracuje.

 

> napisz do autora: s.makowska@zawod-architekt.pl

 

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Barometr nastrojów znów nieznacznie w górę Barometr nastrojów
znów nieznacznie w górę

Architekci lepiej oceniają sytuację na rynku – wynika z najnowszego badania firmy BCMM. Wiosenny sondaż pokazuje też największy od 5 lat odsetek respondentów spodziewających się wyższych cen.
 
Polecamy lekturę Z:A_#55
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.