OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| TECHNIKA W ARCHITEKTURZE |  PROMOCJA |
|_#54ZA

 

 

Dachówki na elewacji
///mgr inż. Maciej Brzozowski /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Elewacja to wizytówka każdego budynku. Powszechnie stosowana metoda BSO coraz częściej ustępuje częściowo bądź w całości innym rozwiązaniom, takim jak okładziny ceramiczne, kamienne, drewniane. Ciekawym estetycznie zabiegiem, który może wyróżnić budynek, jest zastosowanie na ścianach dachówek.
       
Dachówki na elewacji
       
       

Od pewnego czasu na rynku ceramicznych pokryć dachowych daje się zauważyć dwa podstawowe trendy. Pierwszym kierunkiem, w którym podążyli producenci, jest zwiększanie formatu pojedynczego produktu. Nie są to zmiany bardzo radykalne, niemniej odkąd została przekroczona symboliczna granica zużycia poniżej dziesięciu sztuk na jeden metr kwadratowy połaci dachu, można mówić o nowej grupie wyrobów – dachówkach wielkoformatowych. Produkty takie zostały przez rynek dobrze przyjęte i z biegiem lat zyskały szerokie grono odbiorców. Drugim kierunkiem, w którym w ostatnich latach podążył sektor pokryć ceramicznych, są płaskie modele ceramicznych dachówek zakładkowych. Trend ten najczęściej występuje wspólnie z opisaną powyżej tendencją do zwiększania rozmiarów pojedynczych elementów. Z całą pewnością dachówki płaskie doskonale sprawdzają się w realizacji nietuzinkowych i nowoczesnych wizji architektonicznych.

 

Dachówka nie tylko na dach

Płaska dachówka zakładkowa to coraz częściej materiał nie tylko na pokrycie dachowe. Skoro dach nazywany bywa piątą elewacją, to czemu nie rozwinąć tego sformułowania w drugą stronę i nie spróbować potraktować ścian na równi z dachem? Wielu architektów zadało już sobie to pytanie, a odpowiedzią na nie stały się zaprojektowane przez nich obiekty, których całe fasady, lub ich części, pokryte są tego rodzaju dachówkami. Bardzo dobrze w opisany trend wpisują się dachówki płaskie marki Koramic produkowane przez firmę Wienerberger.

Orea 9 to całkowicie płaska dachówka, która wyróżnia się wzornictwem szczególnie atrakcyjnym dla współczesnej architektury. Jej duży format, proste krawędzie i wyraźne linie podziału dają architektom wspaniałe możliwości kształtowania estetyki budynku, doskonale sprawdzając się na obiektach o nowoczesnej stylistyce.

Actua 10 wyróżnia się spośród innych modeli płaskich dachówek delikatnym przełamaniem, które w wyraźny sposób podkreśla kierunek poziomy na połaci lub elewacji.

Oba produkty dają możliwość montażu zarówno w klasyczny sposób – dachówka pod dachówką, jak też mijankowo – z przesunięciem o połowę szerokości w kolejnych rzędach.

 

Szczegóły konstrukcyjne

Projektowanie elewacji z wykorzystaniem dachówki ceramicznej nie odbiega szczególnie od projektowania dachu. Układ warstw zachowujemy podobny jak na połaci. Elementem konstrukcyjnym zamiast krokwi jest ruszt mocowany do ściany za pomocą konsol. Konstrukcja ta może być drewniana bądź metalowa (stalowa lub aluminiowa). Ze względu na specyfikę rozwiązania oraz aspekty ekonomiczne najczęściej stosowane są konsole stalowe zabezpieczone przed korozją oraz ruszt drewniany. Całość uzupełnia materiał izolacyjny oraz membrana.

Opisane rozwiązanie elewacji projektuje się podobnie jak każdą inną fasadę wentylowaną, biorąc po uwagę ciężar własny konstrukcji oraz pokrycia, parcie/ssanie wiatru oraz inne obciążenia rzadziej występujące (np. parcie tłumu, szczegóły instalacyjne itp.). Oprócz obliczenia konstrukcji rusztu, rozstawu konsol i doboru odpowiednich kotew, wymagane jest obliczenie liczby łączników termoizolacji. Minimalna liczba łączników wskazana jest w załączniku normy PN-EN 1996-1-1[1] i wynosi 4 szt./m2 (jeżeli producent izolacji nie posiada innych wytycznych zawartych w aprobacie technicznej).

Jeśli w budynku są dodatkowe wymagania pożarowe, również musimy je uwzględnić w projekcie elewacji. Dachówka jako produkt niepalny przypisany klasie A1 nie pogarsza klasyfikacji ogniowej przegrody.

 

Zamocowanie dachówek

Zarówno na dachach stromych (powyżej 60o), jak i na elewacjach, wymagane jest mechaniczne mocowanie każdej dachówki. Poszczególne elementy układamy z zachowaniem delikatnego luzu (pamiętając o wysokiej estetyce), aby ewentualne zmiany materiałowe, wynikające z rozszerzalności termicznej, nie powodowały awarii konstrukcji. Zaletą elewacji wykonanych z dachówek z takim ułożeniem jest brak konieczności stosowania dodatkowych dylatacji lub znaczne ograniczenie ich liczby.

Bardzo dobrym sposobem mocowania dachówek jest użycie spinek SturmFix. Jest to specjalny system mocowania dachówek Koramic, opracowany przez firmę Wienerberger, który wyróżnia się tym, iż jeden model spinki pasuje do wszystkich zgodnych z tym systemem modeli dachówek, co jest niewątpliwym ułatwieniem dla dekarzy. Rozwiązanie to składa się z wkrętów posiadających uszczelkę, połączonych ze specjalnie wyprofilowanymi, metalowymi klamrami. Wysokiej jakości elementy wykonane ze stali nierdzewnej zapewnią trwałość przez długi czas eksploatacji.

odatkową zaletą systemu jest mocowanie dwóch dachówek za pomocą jednej spinki SturmFix – wkręt mocuje dachówkę do łaty, a metalowa klamra zapewnia umocowanie dolnej krawędzi dachówki znajdującej się w kolejnym rzędzie. Rozwiązanie to zabezpiecza przed „podrywaniem” dachówek przez wiatr. System SturmFix możemy stosować wraz z przystosowanymi do niego dachówkami zakładkowymi Koramic, które posiadają specjalne gniazdo potrzebne do osadzenia klamry.

 

 

Obliczenia termiczne

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2], wymagany współczynnik przenikania ciepła dla przegród w budynkach mieszkalnych nie powinien być wyższy niż Uc(max)=0,23 W/(m2K). Współczynnik przenikania ciepła oblicza się zgodnie z normą PN-EN ISO 6946 [3] dla przegrody niejednorodnej. Dodatkowo uwzględniamy pustki powietrzne w warstwie izolacji (sytuacja ma miejsce wówczas, gdy występuje jedna warstwa termoizolacji łączonej do czoła) oraz łączniki metalowe przechodzące przez warstwę izolacji. Jeżeli poprawka nie przekracza 3% wartości współczynnika U, nie jest uwzględniania.
Przy odpowiednich szczelinach wentylacyjnych zgodnie z normą pomijamy opór cieplny szczeliny oraz warstw występujących za pustką powietrzną, a opór przejmowania ciepła na zewnątrz zwiększamy z wartości 0,04 do wartości 0,13 m2K/W.

Kluczowym elementem jest estetyczne połączenie dachu i elewacji. Najczęściej realizowane jest ono poprzez zastosowanie ukrytej rynny. Ważne jest, aby w miejscu połączenia nie było mostków termicznych, dlatego w niektórych przypadkach konieczne będzie zastosowanie wkładek z materiału izolacyjnego o lepszych parametrach termicznych.

 

Ograniczenia w stosowaniu

Wymagania, jakie powinien spełniać budynek, narzucone są przez przepisy budowlane, zapisy planu zagospodarowania przestrzennego czy warunków zabudowy. Plan zagospodarowania przestrzennego, w którym najczęściej podaje się maksymalną wysokość budynku, dopuszczalny przedział nachylenia połaci itp., niezwykle rzadko ogranicza możliwości kreowania elewacji.
Ze względu na zawarte w przepisach wymagania podstawowe sam system może być stosowany na terenie całej Polski we wszystkich strefach wiatrowych, oczywiście z przygotowaniem wcześniejszego projektu konstrukcyjnego.

 

Trwałość główną zaletą

Oprócz wysokiej wartości estetycznej i oryginalności, elewacja z dachówek, przy zachowaniu relatywnie niskiej ceny w stosunku do innych fasad wentylowanych, odznacza się dużą trwałością. Dachówki ceramiczne nie niszczą się pod wpływem warunków atmosferycznych, czego dowodem są istniejące od lat budynki z dachami pokrytymi dachówkami ceramicznymi. Dodatkowo kolor dachówek uzyskiwany jest w procesie wypału, dzięki czemu zachowuje stabilność w długim okresie czasu.

System elewacji wentylowanych wykonanych przy użyciu dachówek ceramicznych to nowoczesne rozwiązanie architektoniczne. Przy niewielkich dodatkowych nakładach finansowych można otrzymać wyjątkową, trwałą i wyróżniającą się fasadę, która zachwyca swą prostą formą.  Koniec artykułu


1_Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
2_Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.
3_PN-EN ISO 6946 – Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania

 

> napisz do autora: maciej.brzozowski@wienerberger.com

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#54
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.