OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| IZBA ARCHITEKTÓW |  |
|_#53ZA

 

 

Projekt Kodeksu / proces legislacyjny trwa
/// arch. Piotr Andrzejewski, architekt IARP, członek Krajowej Rady IARP, przewodniczący Komisji ds. Legislacji KRIA /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

30 września 2016 roku wybiła godzina zero – po blisko roku pracy za zamkniętymi drzwiami przekazano do konsultacji projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Te drzwi były tak szczelnie zamknięte, że do ostatniej chwili Kodeks pozostawał dla nas tajemnicą.
       
Projekt Kodeksu / proces legislacyjny trwa
       
       

Czy projekt Kodeksu okazał się niespodzianką? Dla wielu osób niewątpliwie tak. Sądzę jednak, że tych, którzy pracowali w pionie legislacyjnym Izby, członków Komisji ds. Legislacji i Rady Legislacyjnej Kodeks zaskoczył w stosunkowo niewielkim stopniu. Przypomnę, że od stycznia do maja 2016 roku w Komisji ds. Legislacji wypracowano tezy do Kodeksu, które były syntezą naszych stanowisk zarówno do jego poprzedniej wersji, jak też do nowelizacji Prawa Budowlanego z 2015 roku, nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prowadzonej w latach 2014-2015, ustawy o rewitalizacji czy też nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych z początku 2016 roku.

Tezy te okazały się ważnym materiałem referencyjnym, stanowiąc kryterium dla odniesienia się do węzłowych kwestii i pozwoliły w bardzo krótkim czasie, jaki ministerstwo przeznaczyło na konsultacje, sformułować rzeczowe stanowisko, w którym nie tylko oceniamy projekt Kodeksu, ale też wskazujemy w jakim kierunku i jakie zmiany powinny następować.

W tym krótkim terminie niespełna miesiąca członkowie Rady Legislacyjnej zebrali w swoich okręgach opinie i wnioski, które były następnie przedmiotem opracowania na dwudniowej Komisji ds. Legislacji. Na bazie tego materiału zostało zredagowane stanowisko przekazane ministerstwu 28 października i uzupełnione 25 listopada 2016 r. Ministerstwu przekazano również zestawienie wszystkich uwag jakie wpłynęły z okręgów w ich oryginalnym brzmieniu.

Konsultacje publiczne Kodeksu ministerstwo przeprowadziło w dwóch etapach. W pierwszym miesiącu po opublikowaniu projektu (do 28 października) należało wnosić opinie i stanowiska. Listopad i połowa grudnia przeznaczona była na cykl konferencji konsultacyjnych. Dla nas cykl ten rozpoczął się 21 października udziałem przedstawicieli ministerstwa w konferencji pt. „Dom dla rodziny” organizowanej przez Małopolską Okręgową IARP w Krynicy Zdroju, a zakończył się 16 grudnia konferencją w Warszawie, na której przedstawiciele resortu przedstawili podsumowanie przeprowadzonych konsultacji i przeprowadzona została dyskusja podobnie jak podczas pozostałych konferencji.

W ministerialnym podsumowaniu wskazano, w ujęciu statystycznym, tendencje jakie pojawiały się w toku konsultacji, jednak bez wyciągania wiążących wniosków. Zadeklarowano również harmonogram dalszego ciągu prac nad Kodeksem. Zakłada się w nim, że do końca lutego 2017 r. zostanie przedstawiony projekt Kodeksu po uwzględnieniu wniosków z konsultacji zakończonych 16 grudnia, a wraz z nim pierwsza wersja projektu ustawy wprowadzającej Kodeks oraz projekt ustawy o zawodzie architekta i inżyniera budownictwa. W lipcu projekt Kodeksu i pozostałych ustaw miałby trafić do Sejmu, a jego uchwalenie nastąpić z końcem 2017 roku.

Zasadniczym wnioskiem, jaki nasuwa się po przeprowadzonych konsultacjach i w kontekście otwartości ministerstwa, jaką prezentuje w podejściu do kwestii merytorycznych, jest to, że należy spodziewać się jeszcze wielu istotnych zmian. Zmiany te zapewne przesądzą o dalszym trybie procedowania projektu Kodeksu, realności zadeklarowanego harmonogramu jak też o trybie i etapach wprowadzania go w życie. Przede wszystkim jednak przesądzą o tym czy Kodeks będzie do zaakceptowania przez nasze środowisko.

Zatem czeka nas w lutym kolejna godzina zero. Koniec artykułu

 

Ministerstwo: dalszy ciąg
prac nad Kodeksem

Podczas konferencji 16 grudnia 2016 r. w Warszawie minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Tomasz Żuchowski wstępnie podsumowali konsultacje i przedstawili dalszy harmonogram prac.

Nową wersję kodeksu, która będzie uwzględniać odniesienie się do zgłoszonych dotychczas uwag, MIB planuje przedstawić na przełomie stycznia i lutego 2017 r. Następnie rozpocznie się konsultowanie przepisów wprowadzających i przejściowych – także w formie regionalnych spotkań. Do kodeksu potrzebnych będzie około 120 rozporządzeń, dlatego równolegle rozpoczęły się prace nad nową formułą warunków technicznych.

Według deklaracji ministerstwa rozwiązania zaproponowane w kodeksie będą wprowadzane stopniowo, w kilkuletnim okresie przejściowym, co umożliwi realizację inwestycji na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę. Decyzje te nie stracą automatycznie mocy po wejściu kodeksu w życie, lecz będą obowiązywały kilka lat. Okres ten zostanie określony w przepisach ustawy wprowadzającej kodeks.

źródło: serwis internetowy MIB, www.mib.gov.pl

 

 

 

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#53
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.