OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| PRAWO |  |
|_#52ZA

 

 

Harce przygraniczne
i wieżowce w granicy

/// arch. Bożena Nieroda, architekt IARP, arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
/// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Zadaniem prawodawcy jest takie kształtowanie regulacji, aby za ich pośrednictwem realizowane były założone cele. W terenach zabudowy jednorodzinnej takimi są: harmonizacja relacji przestrzennych i sąsiedzkich. Wobec takich założeń – czy możliwa jest sytuacja, iż pomimo „dobrych” intencji autorów prawa - przepisy przynieść mogą efekty sprzeczne z deklarowanymi?
       
Harce przygraniczne i wieżowce w granicy
       
       

Konfliktogenne regulacje?

Prawo winno pomagać rozstrzygać precyzyjnie kwestie sporne oraz czynić to jednoznacznie i czytelnie. Zasada ta dotyczy także prawa inwestycyjnego. Ponieważ praktyka pokazuje jak bardzo konfliktogennymi są kwestie zbliżeń obiektów kubaturowych do granic działek sąsiednich – to te właśnie relacje przestrzenne wymagają szczególnej troski prawodawcy.

Przepisami regulującymi sposób sytuowania budynków są przede wszystkim paragrafy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18). Czy w sytuacji zamiaru realizacji zabudowy w znacznych zbliżeniach do granic prywatnych nieruchomości – regulacje te zapobiegają powstawaniu antagonizmów sąsiedzkich, a jeżeli się one pojawią – to pomagają je sprawiedliwie rozstrzygać?

Odpowiedź należałoby sformułować po analizie § 12 ww. rozporządzenia, ponieważ wszystkie inwestycje kubaturowe realizowane są pod dyktando tego paragrafu. W § 12 prawodawca najpierw ustala generalną regułę, według której budynek sytuuje się w odległości od granicy nie mniejszej niż 3 m (ściana bez otworów), a następnie wprowadza możliwość odstąpienia od takiej zasady – dopuszczając zbliżenie do sąsiedniej działki, w kolejno wymienionych przypadkach. Jednym z nich jest zabudowa jednorodzinna, dla której w ust. 3 pojawia się dyspozycja, iż zwolnienie od generalnej reguły 3 m – przysługuje w pięciu przypadkach:

  • w sytuacji, w której działka, na której projektowana jest inwestycja – ma szerokość mniejszą niż 16 m (§ 12 ust. 3 pkt 1),
  • w sytuacji przylegania projektowanego budynku do budynku istniejącego lub takiego, dla którego wydano już decyzję o pozwoleniu na budowę (§ 12 ust. 3 pkt 2),
  • w sytuacji rozbudowy budynku usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ww. generalnej regule (§ 12 ust. 3 pkt 3),
  • w sytuacji nadbudowy budynku usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ww. generalnej regule – o nie więcej niż jedną kondygnację (§ 12 ust. 3 pkt 3),
  • w sytuacji budowy budynku gospodarczego i garażu o wysokości mniejszej niż 3 m (§ 12 ust. 3 pkt 4).

Powyższe przepisy mogą budzić wiele wątpliwości, zwłaszcza u właścicieli takich nieruchomości, które sąsiadują z działkami mającymi szerokość mniejszą niż 16 m, lub na których w granicy stoją już jakieś budynki, na przykład wzniesione na podstawie § 12 ust. 3 pkt 4. Czy są to jedyne przyczyny możliwych frustracji właścicieli działek? Dodajmy do tego jeszcze zawartą w § 12 ust. 7 dodatkową generalną regułę dotyczącą budowy podziemnych części budynku: odległości od granicy nie ustala się.


 

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.


 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Harce przygraniczne i wieżowce w granicy Harce przygraniczne i wieżowce w granicy
Zadaniem prawodawcy jest takie kształtowanie regulacji, aby za ich pomocą realizowane były założone cele. Czy możliwa jest sytuacja, iż pomimo „dobrych” intencji autorów – przepisy przynieść mogą odwrotne efekty? 
 
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#52
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.