OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| IZBA ARCHITEKTÓW |  |
|_#49  ZA

 

 

Dyskusja o warunkach wykonywania zawodu
/// tekst i fotografie: arch. Izabela Klimaszewska, architekt IARP, pełnomocnik KR IARP /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Konferencja w Ustroniu miała dwa najbardziej istotne punkty odniesienia. Po pierwsze dyskutowane problemy związane z wykonywaniem zawodu architekta okazały się wspólne dla obecnych reprezentantów krajów środkowoeuropejskich. Po drugie można się było dowiedzieć, jak w różny sposób próbuje się problemy te rozwiązywać i pokonywać.
       
Dyskusja o warunkach wykonywania zawodu
       
       

XII Międzynarodowa Konferencja Izb Architektów
Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
w formule Spotkania Roboczego Grupy V-4, Ustroń, 8-10 kwietnia 2016 r.

Organizatorami spotkania były Śląska Okręgowa Izba Architektów oraz Krajowa Rada Izby Architektów RP. W konferencji uczestniczyły 73 osoby z Polski oraz sześcioro gości z grupy Wyszehradzkiej i jeden architekt z Ukrainy. Z ciekawymi referatami wystąpili: Karel Cieślar i Pavel Martinek (Czechy), Olga Mihalikova i Kornel Kobak (Słowacja), Andreas Bordas (Węgry) oraz częsty gość architektonicznych wydarzeń organizowanych przez Izbę Architektów RP, Aleksander Baranowski (Ukraina).

 

Czesi będą mieli cennik?

Konferencja rozpoczęła się 8 kwietnia, od powitania gości przez arch. Ryszarda Grudę, prezesa IARP. Wstępny referat arch. Borysa Czarakcziewa wprowadził obecnych w tematykę powiązania standardów zawodowych z zasadami wycen projektów w świetle działań prewencyjnych Komisji Europejskiej przeciw możliwości tworzenia cenników na usługi architektów.

Czesi aktualnie opracowali zasady budowy cennika godzinowego, zależnego od pracochłonności na poszczególnych etapach faz projektowych. Izba Architektów czeskich współpracowała z Izbą Inżynierów, z Izbą Gospodarczą oraz z Zespołem do spraw zgodności z prawem unijnym. Uczestników konferencji zaskoczyła informacja Karela Cieślara, że propozycja czeskiego cennika trafiła już do parlamentu. Jesteśmy zainteresowani efektem starań Czechów, być może pojawi się i dla naszej izby jakaś możliwość skorzystania z tych doświadczeń. Następnie Pavel Martinek zaprezentował czeski cennik – „kalkulator”, według którego można określić czas niezbędny na opracowanie dokumentacji projektowej dla poszczególnych kategorii budynków, planów itp.

 

Cennik niemiecki, ale i odpowiedzialność

W kolejnym wystąpieniu Piotr Rudol z Małopolskiej Okręgowej IARP ciekawie przedstawił nowe opracowanie „Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych”, powszechnie stosowanych w postępowaniach sądowych. Umożliwiają one wykonanie dokładnej wyceny wszystkich prac projektowych.

W sposób nieprawdopodobny (patrząc przez pryzmat polskich warunków) brzmiały dla mnie informacje dotyczące HOAI, czyli kodeksu wynagrodzeń architektów i inżynierów obowiązującego w Niemczech, zaprezentowane przez Leszka Kurza z Pomorskiej Okręgowej IARP, pracującego w Niemczech. W tym cenniku jest mowa o stawce minimalnej, obejmuje on wszelkie możliwe prace architektów i inżynierów, a wyliczane honoraria mimo to są znacznie wyższe od uzyskiwanych w naszym kraju. Jednocześnie w Niemczech architekt jest odpowiedzialny za całość projektu oraz za koszt budowy obiektu. A jego dzieło jest uznawane za wadliwe, jeżeli podany wcześniej koszt budowy nie zostanie dotrzymany, stąd zdarzające się często bankructwa pracowni architektonicznych. Ciekawostka – zawód architekta wnętrz jest w Niemczech zawodem regulowanym.

 

Debata o istotnych zagadnieniach

Zgodnie z planem, w sobotę 9 kwietnia odbyła się debata przedstawicieli wszystkich izb okręgowych IARP oraz członków Krajowej Rady, z udziałem zaproszonych gości.
Moderatorzy tematyczni, architekci, kolejno przedstawili stan zaawansowania prac dotyczących podstawowych zagadnień istotnych dla wykonywania naszego zawodu. W ramach debaty przedstawione zostały tematy:

  • projekt nowego Kodeksu Etyki Zawodowej Architekta – prezentowany przez zespół roboczy w składzie: Piotr Gadomski, Teobald Jałyński i Grzegorz Lechowicz,
  • standardy wykonywania zawodu – omawiane przez Piotra Fokczyńskiego i Jacka Millera,
  • ubezpieczenia – omawiane przez Krzysztofa Ozimka,
  • honoraria architekta, informacja o stanie prawnym w Europie – przedstawione przez Borysa Czarakcziewa,
  • umowa kontraktowa architekta – omówiona przez Sławomira Żaka.

Największe emocje pojawiły się podczas dyskusji dotyczącej standardów i kodeksu KEZA.
W debacie zwracano przede wszystkim uwagę na konieczność powiązania standardów z etyką, na wprowadzenie elementu pracochłonności (np. roboczogodziny), na określanie dla każdej czynności liczby godzin czystej pracy architekta. Część dyskutantów uważała, że kodeks został nadmiernie ograniczony, ponieważ zaprezentowana propozycja obejmuje zaledwie 29% dawnej KEZY. Inni natomiast podkreślali, że kodeks jest wreszcie prosty, zwięzły, przejrzysty i co ważne – akceptowalny.

Podczas ogólnotematycznej dyskusji przewodnicząca Śląskiej Okręgowej Izby Architektów, Małgorzata Pilinkiewicz, organizatorka konferencji, zwróciła uwagę na brak odniesienia standardów do osoby odbiorcy – osoba fizyczna czy firma, architekt-pracodawca czy architekt-odbiorca? – Jako izba nie mamy prawa narzucać standardów firmom – stwierdziła.

Również Jan Kempa (z Mazowieckiej Okręgowej IARP) podkreślił, aby nie mylić czynności biura architektonicznego z wykonywaniem samodzielnych funkcji w budownictwie.

Nie sposób wymienić wszystkich dyskutantów, którzy zabrali głos. Nadmieniam jednak, że emocje starał się stonować Ryszard Gruda, przypominając, że nie da się przewidzieć i zapisać w kodeksie setek przypadków. Natomiast KEZA jako dokument stanowi narzędzie dla działań Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i dla Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Większość dyskutantów, mimo pewnych wątpliwości, uznała prowadzone prace dotyczące wyżej wymienionych zakresów za słuszne i warte kontynuowania, tak aby można je było przedstawić delegatom na najbliższym Walnym Zjeździe Sprawozdawczym w czerwcu 2016 r. Koniec artykułu

 


Informacje uzupełniające

Kodeks Etyki Zawodowej Architektów
Obecny KEZA jest tłumaczeniem dokumentu przyjętego przez ACE, a przez to nie w pełni odpowiada polskim realiom wykonywania zawodu architekta. W dalszej kolejności wskazano na wielokrotne powtórzenia i ujmowanie identycznych lub bardzo podobnych kwestii równocześnie w kilku paragrafach Kodeksu.

Zaprezentowany przez kol. Teobalda Jałyńskiego projekt spotkał się z przychylnym przyjęciem. Zwrócono uwagę na syntetyczny język, jednoznaczność zapisów, otwarty katalog uregulowań szczegółowych, pozwalających na systemowe uzupełnienia w miarę pojawiania się nowych, nieuwzględnionych wcześniej zapisów.


Standardy wykonywania zawodu
Piotr Fokczyński podczas prezentacji położył nacisk na nowe zapisy wprowadzenia, w sposób jednoznaczny odnoszące się do przywołanego w innym kontekście pojęcia „standardów” użytego w zmienionym art. 91 projektu ustawy PZP. Zwrócono także uwagę na fakt, że standardy podzielone na obowiązkowe i fakultatywne pozwalają na unormowanie relacji architekt - inwestor. Niezbędne będzie znalezienie odniesień pomiędzy standardem a honorarium. W dyskusji wskazano także na potencjalne zagrożenia, które mogłyby pojawiać się przy stosowaniu Standardów w sposób wybiórczy i niepowiązany z innymi instrumentami Warunków Wykonywania Zawodu.

arch. Piotr Gadomski,
wiceprezes Izby Architektów RP

 

 

> napisz do autora: klimaszewska@izbaarchitektow.pl

 

 
  Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#49
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.