OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| BIZNES |  |
|_#49ZA

 

 

Barometr nastrojów
kilka punktów w górę

/// Sylwia Makowska-Rzatkiewicz, redakcja Z:A /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Mamy już dane z najnowszego badania nastrojów architektów, które cyklicznie przeprowadza firma BCMM, specjalizująca się w analizach rynku budowlanego. Tegoroczny sondaż przyniósł pozytywne wyniki, wskazuje bowiem, że architekci lepiej oceniają sytuację panującą na rynku usług projektowych.
       
Barometr nastrojów kilka punktów w górę
       
       

Badanie sondażowe „Nastroje architektów 2016” przeprowadzono w marcu tego roku1. Wynika z niego, że nastroje architektów poprawiły się w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Odsetek respondentów oceniających sytuację rynkową biura architektonicznego bardzo dobrze lub raczej dobrze wzrósł z 37% do 46%. To najwyższy wynik od 2011 r. Daleko jest jeszcze do optymizmu z lat 2009-2011, kiedy takie odpowiedzi wskazywała ponad połowa badanych (2009 r. – 56%, 2010 r. – 56%, 2011 r. – 51%). Z pewnością widać jednak znaczną poprawę oceny w porównaniu z najbardziej pesymistycznym rokiem 2013, kiedy odpowiedzi pozytywnie stanowiły zaledwie 22%, a ponad 37% badanych określało sytuację rynkową jako „raczej zła” i „bardzo zła” (patrz wykres 1).

Badający zauważyli, że poprawa nastrojów obserwowana jest zarówno w mniejszych pracowniach, o zatrudnieniu do 3 architektów, w których zanotowano wzrost wskaźnika optymizmu z 34% do 43% (patrz wykres 2), jak i wśród większych biur architektonicznych (wzrost liczby badanych oceniających sytuację bardzo dobrze i raczej dobrze z 45% do 58% – patrz wykres 3).

A jak architekci patrzą w przyszłość? Analogicznie do poprzedniej edycji sondażu, największa grupa badanych (42%) uważa, że zapotrzebowanie na usługi projektowe ich biur nie zmieni się w porównaniu do ubiegłego roku. Wzrostu popytu na usługi architektoniczne spodziewa się blisko co trzeci respondent (31%), spadku – 17% (patrz wykres 4).

Podobnie jak z przewidywanym zapotrzebowaniem na usługi projektowe, sytuacja ma się z prognozami dotyczącymi cen usług biur architektonicznych. Ponad połowa ankietowanych (55%) zakłada, że będą się one kształtowały na tym samym poziomie co przed rokiem. Rosnący optymizm wśród architektów potwierdzać może fakt, że o prawie 4 punkty procentowe wzrósł odsetek osób przewidujących podwyżkę cen usług na rynku. Wyższych cen spodziewa się bowiem blisko 19% respondentów (patrz wykres 5).

Patrząc na wyniki badania, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, który można odczytać z tzw. metryczki próby badawczej. W strukturze form prowadzenia biur dominują niewielkie pracownie (osoby prowadzące jednoosobowe pracownie i pracujące w biurach zatrudniających nie więcej niż 3 architektów stanowiły 77% badanych). Struktura próby2 tegorocznego badania pod względem wielkości biura wyglądała następująco:

  • 1 architekt w biurze: 36%,
  • 2-3 architektów w biurze: 41%,
  • 4 architektów w biurze: 21%.

I jeszcze jedna informacja statystyczna: w gronie losowo wybranych
ponad 417 architektów biorących udział w badaniu większość (68%) zadeklarowała
przynależność do Izby Architektów RP. Koniec artykułu


1_Metodologia badawcza: badanie realizowane w marcu 2016 r., techniką wywiadu telefonicznego CATI i ankiety internetowej CAWI wśród 417 architektów projektujących budynki mieszkalne i/lub niemieszkalne. Dobór próby prowadzony był metodą warstwowo-
-losową, kontrolowaną ze względu na lokalizację siedziby biura architektonicznego (region geograficzny). Losowanie firm prowadzono w oparciu o branżowe bazy teleadresowe posiadane przez BCMM.
2_Struktura próby: 2% respondentów odmówiło udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące wielkości biura, w którym pracuje.

 

> napisz do autora: s.makowska@zawod-architekt.pl

 

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Barometr nastrojów kilka punktów w górę Barometr nastrojów kilka punktów w górę
Mamy już dane z najnowszego badania nastrojów architektów, które cyklicznie przeprowadza firma BCMM. Tegoroczny sondaż przyniósł pozytywne wyniki – architekci lepiej oceniają sytuację panującą na rynku.
 
Polecamy lekturę Z:A_#49
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.