OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE |  |
|_#48ZA

 

Definicja utworu architektonicznego
i chroniące go prawa

/// arch. Leszek Horodyski, architekt IARP (autor był pełnomocnikiem ZG SARP
ds. Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi w latach 2013-2015)
/// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Niniejsza publikacja stanowi zbiór faktów w postaci zapisów obowiązujących aktów prawnych w zakresie praw autorskich. Ograniczenie komentarzy do minimum jest zamierzone, ponieważ celem jest, aby każdy z Czytelników, mając możliwość dotarcia do tekstów źródłowych, mógł samodzielnie je zinterpretować i ocenić ewentualne ryzyko niezastosowania się do obowiązującego prawa.
       
Definicja utworu architektonicznego i chroniące go prawa
       
       

Pojęcie utworu architektonicznego oraz zakres jego ochrony są uregulowane prawnie. W Polsce obowiązuje kilka aktów prawnych regulujących zagadnienia prawno-autorskie, poczynając od naszej konstytucji (wprowadzającej do polskiego prawa umowy i traktaty międzynarodowe), a na Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (z późn. zm.) kończąc.
Niestety – w sporej części publikacji i wypowiedzi na temat prawa autorskiego w odniesieniu do projektów architektonicznych, zaobserwować można różny poziom fachowości ich autorów. Problem niedokładnego rozróżniania kwestii wynikających oddzielnie z autorskich praw osobistych i oddzielnie autorskich praw majątkowych oraz ich zastosowania – dotyka (drugie niestety) reprezentantów wszystkich dziedzin zawodowych, nawet prawników zatrudnianych przez tzw. „zamawiających publicznych”.

Zdarzają się także analizy prawne ograniczone do niepełnego zbioru aktów prawnych – np. odnoszące się do definicji zawartych w ustawie Prawo budowlane i w Rozporządzeniu o formie i zakresie projektu budowlanego, pomijając (zapominając?), że oba te akty prawne powstały w późniejszym czasie w stosunku do rozstrzygnięć prawnych obowiązujących zarówno w naszym kraju, jak i poza jego granicami (por. art. 7 Ustawy o prawie autorskim i prawach zależnych – ramka obok).

Należy również pamiętać, że subiektywne opinie nawet największych autorytetów, mogą różnić się od ewentualnych opinii sądów w przypadku sporów stron. Tym bardziej – by nie dać się zbyt łatwo wprowadzić w błąd – należy zachowywać ostrożność i (trzecie niestety) samodzielnie analizować zapisy prawa.

Ze wszystkich powyższych powodów, w niniejszej publikacji staram się przywołać jedynie fakty w postaci zapisów obowiązujących aktów prawnych, podając możliwie najszerszy zakres regulacji prawnych. Rezygnuję jednocześnie z przedstawienia własnych subiektywnych poglądów, przemyśleń i opinii na temat definicji podmiotu i przedmiotu chronionego przepisami o prawie autorskim. Zainteresowanych Czytelników zachęcam do dotarcia do tekstów źródłowych, by każdy mógł samodzielnie je zinterpretować i ocenić ewentualne ryzyko niezastosowania się do obowiązującego prawa.

Pytania, które sobie stawiamy

Obiekty architektoniczne, budynki i budowle, niezależnie od ich wartości oraz od daty wybudowania są częścią naszego dziedzictwa kulturowego.

Rozmawiając o obiektach architektonicznych zrealizowanych np. w latach 60. nie myślimy o nich jak o obiektach zabytkowych. Jednak, gdy określimy je jako „obiekty architektoniczne wybudowane w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku”, zaczynamy się zastanawiać, czy nie są przypadkiem objęte ochroną konserwatorską, ponieważ w przypadku potrzeby przebudowy, rozbudowy, modernizacji (w tym także termomodernizacji) należałoby uzyskać zgodę właściwych służb ochrony zabytków.

A co dzieje się w sytuacji, kiedy budynek nie ma statusu obiektu zabytkowego? Jaką wówczas objęty jest ochroną? W praktyce zawodowej spotykamy się często z propozycjami złożenia oferty na wykonanie projektu, którego realizacja wymaga ingerencji w formę lub wykończenie istniejącego już budynku. Stawiamy sobie wówczas całą serię pytań...

 

 

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.

 

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#48
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.