OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| PRAWO |  |
|_#47ZA

 

 

Mitomania zgłoszeń
/// arch. Bożena Nieroda, architekt IARP, arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
/// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Jeszcze nigdy w historii polskiego budownictwa tak wielu nie zaznało tak licznych krzywd od tak niepozornej regulacji. Oto analiza skutków nowelizacji Prawa budowlanego w świetle § 60 warunków technicznych, czyli krótka opowieść o tym, jak politycy wywiedli budujących na mało cudne manowce.
       
 Mitomania zgłoszeń
       
       

Prawdy czy mity?

20 lutego 2015 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – nazywaną popularnie „małą nowelizacją prawa budowlanego”. Jedną z głównych idei, jaka przyświecała ówczesnemu ustawodawcy przy tworzeniu tej ustawy, była chęć przyśpieszenia i uproszczenia procedur administracyjnych poprzedzających realizację domów jednorodzinnych, poprzez zastąpienie procedury wydawania decyzji pozwoleń na budowę procedurą „zgłoszenia”.

Różnica jest fundamentalna. Wydawanie decyzji wiąże się z uruchamianiem postępowania administracyjnego, którego istotnym elementem jest ustalanie i powiadamianie stron postępowania ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym procedurami odwoławczymi rozciągniętymi w czasie i o nieprzewidywalnych rozstrzygnięciach. Natomiast przyjmowanie „zgłoszeń” ze swojej natury pozbawione jest ingerencji sąsiadów – niektórym wydaje się więc kuszącym pomysłem, mającym uzdrowić ułomności obowiązującego prawa budowlanego. Czy tak optymistyczną ocenę uznać można jednak za uprawnioną, czy raczej jest ona tylko pochodną porcji jakichś onirycznych mitów?

 

Meandrująca historia zgłoszeń

Przyglądając się „małej nowelizacji prawa budowlanego” z 2015 roku, warto sięgnąć do burzliwej historii windowania i upadania pomysłów kręcących się wokół problemu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Pierwszym z najbardziej nagłośnionych był pomysł sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo”, która w 2008 r. złożyła do Sejmu projekt Ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Proponowano wówczas całkowitą rezygnację z obowiązku uzyskiwania pozwoleń na budowę. Nawet największe inwestycje podlegać miały – według zmienianego art. 28. Pb – wyłącznie zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych z wpisem do stosownego rejestru. Badaniem reakcji sąsiadów na plany inwestorów – „Przyjazne Państwo” nie było zainteresowane.

Ten najbardziej radykalny szczyt liberalizującej fali złagodzony został nieznacznie w bojach sejmowych oraz senackich i przybrał postać ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r., która niezadowolone osoby trzecie odsyłała do sądów cywilnych (art. 4.2. Pb) oraz wprowadzała obowiązek decyzji, ale tylko dla inwestycji oddziałujących na środowisko i wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania. Inne inwestycje miały wymagać jedynie co najwyżej zgłoszenia (art. 28 Pb).
Zbiór tak oryginalnych pomysłów nie spotkał się z aprobatą społeczną i 15 maja 2009 r. został skierowany przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Po upływie prawie dwóch lat, 20 kwietnia 2011 r., Trybunał wyrokiem 26/3/A/2011 orzekł o niezgodności przepisów ustawy z Konstytucją RP.

 

Nigdzie nie spotkaliśmy opracowania, które wykazałoby, jak rozległy o.o.o. występuje wokół standardowych domów jednorodzinnych. A przecież, aby w sposób odpowiedzialny wprowadzać ustawowy zapis o możliwości realizacji takich obiektów w trybie zgłoszenia, trzeba znać odpowiedź na podstawowe pytanie: jak duża musi być działka, by móc zrealizować typowy dom jednorodzinny na zgłoszenie?

Minęło następnych kilka lat i koncepcja dopuszczania inwestycji do budowy na bazie procedury „zgłoszenia” ponownie stała się modna w świecie niektórych polityków i inwestorów. W 2014 roku Rząd złożył do Sejmu nowy projekt Ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Tym razem zachowano większą ostrożność i przedłożona propozycja rezygnacji z pozwoleń na budowę na rzecz zgłoszeń – ograniczała się do budynków jednorodzinnych i poligonowych obiektów budowlanych. W projekcie dodano w art. 29 Prawa budowlanego kilka punktów, w tym stanowiący, iż pozwolenia na budowę nie wymaga budowa „budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane”. Przepis posłużył się pojęciem „obszar oddziaływania” budynku jednorodzinnego – zastosowanym jako kryterium pozwalające wyróżnić budynki, dla których inwestor nie musiałby uzyskiwać decyzji na budowę. Obiekty, które spełniałyby ww. warunek, według nowelizowanego art. 30. miały być objęte procedurą „zgłoszenia”.

O tym, czy dom jednorodzinny powinien być realizowany w trybie pozwolenia na budowę czy zgłoszenia, trzeba zdecydować przed złożeniem wniosku, dlatego w projekcie ustawy dodano w art. 20 nowy punkt, według którego „określenie obszaru oddziaływania obiektu w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego” miało być dodatkowym obowiązkiem projektanta.


 


(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.

 

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Mitomania zgłoszeń Mitomania zgłoszeń
Jeszcze nigdy w historii polskiego budownictwa tak wielu nie zaznało tak licznych krzywd od tak niepozornej regulacji. Oto analiza skutków nowelizacji Prawa budowlanego w świetle § 60 warunków technicznych.
 
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#47
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.