OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| TECHNIKA W ARCHITEKTURZE | PROMOCJA |
|_#46ZA

 

 

Zalety szczelnego budynku
/// Marcin Gasiński /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Od roku 2009, kiedy zaczęły obowiązywać w Polsce przepisy wdrażające zapisy dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, można zauważyć coraz większe zainteresowanie technologiami energooszczędnymi. Ich wdrażanie musi jednak iść w parze z jakością prac budowlano-montażowych. Jednym z podstawowych mierników, który pozwala tę jakość sprawdzić, jest „wskaźnik szczelności budynku”.
       
Zalety szczelnego budynku”
       
       

Ostatnio, w związku z wprowadzeniem obowiązku obliczania wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej dla budynków nowo wznoszonych [1], zainteresowanie tematem energooszczędności znowu wzrosło.

 

Bardzo ważny wskaźnik

Warto pamiętać, że bez względu na stopień zaawansowania stosowanych rozwiązań konstrukcyjno-instalacyjnych, zużycie energii przez budynek będzie zależało w istotnym stopniu od jakości wykonanych prac budowlano-montażowych. Bardzo dobrym miernikiem tej jakości jest wskaźnik szczelności budynku, określany w rozporządzeniu „warunki techniczne” (WT) jako n50. Co takiego określa ten wskaźnik? Otóż wartość liczbowa informuje nas o tym, ile wymian powietrza następuje w budynku przy różnicy ciśnienia 50 Pa. Im wskaźnik niższy, tym konstrukcja budynku zapewnia większą szczelność i lepszą efektywność energetyczną.

 

Korzyści niskiego n50

Szczelność budynku zależy przede wszystkim od jakości wykonanych połączeń elementów konstrukcyjnych, ściany ze stropodachem, prawidłowego osadzenia okien i drzwi, odpowiedniego uszczelnienia przepustów instalacyjnych itd.

Budynek szczelny oznacza przede wszystkim wymierne korzyści. Wystarczy zauważyć, że dla obiektu, charakteryzującego się stopniem szczelności np. 1,5 zamiast 1,0, zużycie energii na ogrzewanie wzrośnie o ok. 5%. W przypadku zastosowania w budynku instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, skuteczność tego odzysku może zostać zniwelowana, jeśli budynek zostanie wykonany niestarannie (czyli jeśli będzie się charakteryzował wysoką wartością wskaźnika n50).

 

Zalecenie czy nakaz?

Potrzebę wznoszenia budynków o jak największej szczelności zauważono na poziomie rozporządzenia WT. W punkcie 2.3.3, Załącznika nr 2, znajduje się zalecenie, aby w budynkach z wentylacją mechaniczną wskaźnik n50 nie był większy niż 1,5, natomiast dla budynków z wentylacją grawitacyjną lub hybrydową, nie większy niż 3,0. Ponadto przepisy zalecają, by każdy budynek był poddany próbie szczelności, celem potwierdzenia uzyskania zalecanych wartości.
Powstrzymując się od komentowania podanych wartości, należy zauważyć, że formuła przepisu polegająca na zalecaniu a nie nakazie, jest w praktyce zapisem martwym. Zalecenie bowiem można wykonać, ale nikt nie może wymagać jego spełnienia.

Należałoby raczej oczekiwać nakazowego ustanowienia wykonania próby szczelności celem doprowadzenia konstrukcji budynku do założonych wartości. Niestety, wysokiej szczelności budynku nie da się osiągnąć jedynie za pomocą technik projektowych. Tu zdecydowanie na ostatecznym wyniku zaważy rzetelność prac budowlanych. Wydaje się, że poprawa jakości prac mogłaby być osiągnięta, gdyby inwestor w umowie z generalnym wykonawcą budynku zawarł zapis o konieczności uzyskania określonej szczelności, potwierdzonej stosownym testem. Zapewne należałoby wykazać się większą kontrolą wykonanych prac, ale to przecież byłoby z korzyścią dla wszystkich. Koniec artykułu


1_Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami.

 

 

> napisz do autora: gasinski@aereco.com.pl

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#46
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.