OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| PRAWO |  |
|_#44ZA

 

 

Obszar Oddziaływania Obiektu
/ refleksje przed godziną „zero”
/// arch. Piotr Gadomski, architekt IARP /// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Zbliżający się termin wejścia w życie tzw. „małej nowelizacji prawa budowlanego” (28 czerwca 2015 r.) sprowokował mnie do przesłania redakcji Z:A moich indywidualnych refleksji poświęconych Obszarowi Oddziaływania Obiektu. Definicja tego pojęcia stanie się już wkrótce kluczem do klasyfikacji ścieżek postępowania podczas uzyskiwania zgody budowlanej dla niektórych inwestycji. Inaczej mówiąc: precyzyjna odpowiedź w sprawie Obszaru-OO pozwoli inwestorowi i projektantowi odpowiedzieć na nowe pytanie: pozwolenie czy zgłoszenie?
       
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
     
       

Od redakcjiOD REDAKCJI
Obszar oddziaływania obiektu jest pojęciem trudnym, mimo że od dawna istniejącym w prawie. Spotykamy się z wieloma próbami jego definiowania. W poniższym tekście kol. Piotr Gadomski prezentuje własne, autorskie podejście do zagadnienia. Nie jest to oficjalne stanowisko Krajowej Rady IARP.

Chcąc przybliżyć czekające inwestorów i projektantów zmiany, warto w tym miejscu zacytować fragmenty uzasadnienia do projektu ustawy:

„Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w przepisie art. 28 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, zwanej dalej ,,ustawą” roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, którą uzyskuje się w postępowaniu administracyjnym regulowanym – z uwzględnieniem odmienności proceduralnych przewidzianych w przepisach ustawy – przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej ,,KPA”. Od tej zasady przewidziano szereg wyjątków, które wymienione są w art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 29a ustawy. Wśród robót budowlanych objętych zwolnieniem z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę rozróżnia się roboty wymagające zgłoszenia oraz roboty wykonywane bez konieczności uzyskania zezwolenia publicznoprawnego w jakiejkolwiek formie.

Proponowana nowelizacja zawiera katalog robót budowlanych realizowanych w oparciu o zgłoszenie, do którego załączyć należy projekt budowlany, zwane dalej „zgłoszeniem z projektem budowlanym”, umieszczając w tym katalogu zamierzenia budowlane polegające na:

1) budowie wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce bądź działkach, na których został zaprojektowany oraz

2) przebudowie wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie prowadzi do zmiany polegającej na zwiększeniu obszaru oddziaływania obiektu.”

Inaczej mówiąc: ustawodawca poszerzył katalog inwestycji, których realizacja możliwa będzie po wcześniejszym zgłoszeniu, dodając m.in. w art. 29a wymagające wcześniej pozwolenia na budowę wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, o ile spełnią dodatkowy warunek mieszczenia się Obszaru-OO w granicach działki inwestora.

Warto także zauważyć, że wprowadzono zapisem art. 30 ust. 1a możliwość wyboru ścieżki postępowania (pozwolenie lub zgłoszenie):

„Art. 30. 1a. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.”

Te dwie odmienne ścieżki postępowania wywołują zupełnie odmienne skutki prawne. Pozwolenie na budowę uzyskiwane jako decyzja administracyjna jest procedurą z udziałem stron, którymi zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane są: inwestor oraz właściciele i użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu (art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane). Zgłoszenie z projektem budowlanym jest procedurą, która nie kończy się decyzją administracyjną, nie przysługują jej zatem związane z jej postanowieniami środki odwoławcze. Dodatkowo zgłoszenie nie odbywa się z udziałem stron, zaś o zamiarze budowy sąsiedzi dowiadywać się mają z internetu oraz tablic informacyjnych.

Opisując wybrane zmiany w ustawie Prawo budowlane, warto także wymienić nowo dodany obowiązek projektanta określania obszaru oddziaływania obiektu dla wszystkich inwestycji, nie tylko z zakresu budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego. Stąd próba dodefiniowania tego pojęcia wydaje mi się tak istotna.

 

 

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.

 

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
 
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#44
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.