OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
|  ARCH_I_KULTURA |  |
|_#44ZA

 

 

Od kropli deszczu
do więzi społecznych
/ przestrzeń w świecie naszych pociech
/// Sylwia Makowska-Rzatkiewicz, redakcja Z:A /// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Do życia w dobrej przestrzeni nie wystarczą świetni architekci ani nawet właściwie przygotowane prawo. Potrzeba jeszcze społeczeństwa, świadomego czego można od tej przestrzeni oczekiwać i jak przyjaźnie można z niej korzystać. W Polsce coraz chętniej pokazujemy najmłodszym, czym jest architektura i jaka jest jej rola w naszym życiu – przez zabawę ucząc o jakości przestrzeni oraz jej wpływie na więzi i relacje społeczne...

       
Od kropli deszczu do więzi społecznych / przestrzeń w świecie naszych pociech
       
       

Jeszcze do niedawna o edukacji architektonicznej mówiło się w naszym kraju niewiele. Tematem tym zajmowały się jedynie pojedyncze osoby i lokalne organizacje. W ciągu ostatnich lat sytuacja zaczęła się zmieniać. I choć o powszechnej, systemowej edukacji architektonicznej z prawdziwego zdarzenia raczej nie ma jeszcze mowy, pojawia się coraz więcej miejsc, gdzie prowadzone są różnego typu warsztaty i zajęcia dodatkowe mające na celu zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z architekturą i otaczającą nas przestrzenią.

Pierwsze kroki edukacji architektonicznej

Kilkanaście lat temu pojawiły się pierwsze wyraźne działania na rzecz edukacji o otaczającym nas krajobrazie i przestrzeni, uwrażliwiające na tkwiące w nich wartości kulturowe. W ten nurt wpisały się takie projekty jak Potyczki z Architekturą czy program edukacyjny Dialog z otoczeniem i warsztaty organizowane pod tym hasłem, realizowane m.in. przy współudziale Stowarzyszenia Akademia Łucznica i Laboratorium Edukacji Twórczej CSW Zamek Ujazdowski, a wśród osób działających na rzecz tego typu zagadnień w tym pierwszym okresie wymieniane są często nazwiska – Zofii Bisiak, Anny Wróbel i Dariusza Śmiechowskiego.

– W połowie pierwszego dziesięciolecia XXI w. powodzeniem formalnym zakończyło się wprowadzenie zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ścieżki dydaktycznej umożliwiającej obecność wiedzy o kształtowaniu przestrzeni w głównym nurcie edukacji powszechnej – przypomina dr hab. arch. Radosław Barek ze Stowarzyszenia Wędrowni Architekci. – Jednak zbyt małe zaangażowanie MEN w promocję tego działania powodowało słabe rozpowszechnienie opracowanych materiałów.

Architektura w szkołach

W opracowaniu dotyczącym edukacji architektonicznej stworzonym przez pracowników Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej czytamy: „Założenia Polskiej Polityki Architektonicznej zakładają systematyczną promocję kultury przestrzeni, co znalazło odzwierciedlenie w podstawie programowej obowiązującej od 2009 r. Stwarza to możliwość budowy systemu powszechnej (podstawowej) edukacji architektonicznej, która powinna być realizowana w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych. Odpowiednio zbudowany system edukacji architektonicznej teoretycznie daje szansę wykształcić społeczeństwo świadome swoich decyzji w zakresie ładu przestrzennego, jak również mające na względzie podniesienie jakości przestrzeni, w której żyjemy”.

– Bardzo dobrze, że zagadnienia związane z architekturą znalazły się w podstawie programowej obowiązującej w szkole podstawowej – komentuje dr arch. Elżbieta Marczak z Politechniki Gdańskiej. – Jednak realizacja tych zagadnień jest praktycznie niemożliwa przez nauczycieli bez wsparcia architektów. Pedagodzy nie mają odpowiedniego przygotowania do prowadzenia tego typu zajęć. Zagadnienia związane z kształtowaniem przestrzeni, architekturą czy urbanistyką utożsamiane są jedynie z zajęciami plastycznymi i tak są najczęściej realizowane. Dodatkowo w podręcznikach szkolnych utrwalane są stereotypy dotyczące percepcji architektonicznej, estetyki i jakości przestrzeni. W książkach tych zdarzają się też błędy. Analizując program przerabiany przez dzieci w szkole, zauważamy sporo informacji związanych z edukacją przestrzenną, ale brakuje nacisku na odpowiedzialność za kształtowanie tej przestrzeni.

Architekci wspierają nauczycieli

Odpowiedzią Izby Architektów RP na zauważoną potrzebę kształcenia młodzieży w zakresie architektury i urbanistyki było przygotowanie programu „Kształtowanie Przestrzeni”, który ma wspomóc nauczycieli. Jest on oparty na powszechnie realizowanym w szkołach w Irlandii programie edukacyjnym „Shaping Space” opracowanym przez Królewski Instytut Architektów Irlandii (RIAI), który dzięki porozumieniu RIAI i Izby Architektów RP został zaadaptowany do polskich warunków. Przygotowano zbiór gotowych scenariuszy dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którzy po przeszkoleniu zorganizowanym przez IARP mogą samodzielnie przeprowadzać takie lekcje ze swoimi uczniami (więcej o programie IARP „Kształtowanie przestrzeni” czytaj w artykule „Wszyscy patrzą, nikt nie widzi…”).
– Program Kształtowanie Przestrzeni jest niezwykle ważny, gdyż systemowo wchodzi do szkół, uwrażliwiając młodzież na otoczenie – podkreśla Katarzyna Domagalska z Fundacji Młodej Kultury Hopsiup. – Nasza fundacja jest koordynatorem tego programu na Żoliborzu i udało się nam go wprowadzić do dwóch szkół ponadgimnazjalnych i jednego liceum. Zajęcia odbywają się w ramach zajęć pozalekcyjnych i trwają jeden semestr. Są prowadzone przez nauczycieli, ale we ścisłej współpracy z architektami.

Na programie Kształtowanie Przestrzeni opiera się też projekt Nauka w Przestrzeni (www.naukawprzestrzeni.put.poznan.pl) realizowany przez Politechnikę Poznańską, Stowarzyszenie Wędrowni Architekci oraz Fundację Twórców Architektury. W ramach działań projektowych powstały narzędzia służące do nawiązywania współpracy pomiędzy nauczycielami, naukowcami oraz architektami. Przygotowano też 30 scenariuszy zajęć.

– Doświadczenie zdobyte podczas realizacji Nauki w Przestrzeni wskazuje na wielką potrzebę prowadzenia zajęć z kształtowania otaczającej przestrzeni na wszystkich poziomach szkolnictwa od podstawowego przez gimnazjum do liceum i technikum – stwierdza dr hab. arch. Radosław Barek. – We wszystkich tych rodzajach szkół jest możliwa edukacja z tego zakresu jako składowa wychowania obywatelskiego.


Architektura Plus

Kim jesteśmy:

Fundacja Architektura Plus istnieje od 2013 r., ale osoby ją tworzące i prowadzące zajęcia mają ponad 10-letnie doświadczenie w działaniach dotyczących edukacji architektonicznej zdobywane w kraju i za granicą. Fundacja skupia głównie architektów i architektów krajobrazu. Organizatorem zajęć jest fundacja lub instytucje, samorządy, organizacje, z którymi współpracuje (m.in. TuBaza, Urząd Miasta Gdyni, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia InfoBox, SLOT Festival, Uniwersytet Dziecięcy Unikds Trójmiasto, Świat Labiryntów Bliziny, Stowarzyszenie In Gremo, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter).

Działania i plany 2015:

 • kontynuacja cotygodniowych zajęć w Akademii Młodego Architekta archiTak! w dwóch
  grupach wiekowych 6-9 lat oraz 10-16 lat,
 • nowy projekt Live Build w pozamiejskiej lokalizacji,
 • złożony grant do MKiDN na polskie wydanie i dystrybucję przybornika Playce Toolkit,
 • weekendowe warsztaty dla dorosłych z rzemiosła artystycznego i wykłady
  o architekturze i dizajnie,
 • promocja książki Out of the Box.

www.pl-pl.facebook.com/fundacjaarchitekturaplusEdukator Architektoniczny,
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Kim jesteśmy:

Edukator Architektoniczny to warsztaty prowadzone na Politechnice Gdańskiej przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Architektury (arch. E. Marczak, arch. P. Marczak, architekt IARP). Edukacją architektoniczną zajmują się od 2007 r., od 2011 r. zajęcia są prowadzone regularnie. Współpracują ze studentami, Nadbałtyckim Centrum Kultury, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Centrum Edukacji Nauczycieli, Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej. Działania prowadzone pod patronatem Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów.

Działania i plany 2015:

 • kontynuacja działań z roku 2014 r. (Edukator Architektoniczny, Przestrzeń Wokół Nas, Kształtowanie Przestrzeni, szkolenie dla nauczycieli, spotkania akademickie
  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych itp.),
 • seminaria dla studentów połączone z warsztatami w szkole podstawowej oraz gimnazjum,
 • wydanie słownika dla dzieci Pomorskie ABC przestrzeni.

www.przestrzen.euStowarzyszenie z siedzibą w Warszawie

Kim jesteśmy:

Stowarzyszenie z Siedzibą w Warszawie to grupa przede wszystkim artystów i socjologów. Współpracuje z arch. Arturem Goskiem oraz pracownią 2pm. Podejmuje partnerstwo z instytucjami, np. Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Działania i plany 2015:

 • projekt – próba twórczej analizy przestrzeni szkoły – skierowany do gimnazjalistów
  i nauczycieli.

www.facebook.com/wWarszawieFundacja Młodej Kultury Hopsiup

Kim jesteśmy:

Fundacja powstała w 2007 r. i od początku jej działania związane były z dziedzinami takimi jak dizajn i architektura. Założycielki to Katarzyna Domagalska i Małgorzata Kempa – historyk sztuki i dziennikarka. W organizowanych warsztatach zawsze czynny udział biorą też architekci.

Działania i plany 2015:

 • od 2015 r. fundacja koordynuje w dzielnicy Żoliborz program IARP Kształtowanie
  Przestrzeni. Wprowadzono program do dwóch gimnazjów i jednego liceum
  (łącznie 75 uczniów) – zajęcia trwają jeden semestr,
 • Warsztat Architektoniczny – nowy cykl warsztatów dla dzieci w wieku 9-12 lat
  organizowany wraz z fundacją FISE w Warsztacie Warszawskim,
 • kontynuacja projektu Klub Sady.

www.hopsiupproject.blogspot.compracownia k.

Kim jesteśmy:

Pracownia k. działa od 2008 r. i łączy działalność projektową z edukacją architektoniczną. Jej założycielka – Anna Komorowska jest architektem krajobrazu i pedagogiem. Warsztaty prowadzi we współpracy z arch. Michałem Rokitą. Pomagają im wolontariusze – często studenci architektury i architektury krajobrazu. Niektóre scenariusze konsultowane są z historykiem sztuki. Organizatorem zajęć są najczęściej instytucje takie jak domy kultury i muzea oraz organizacje pozarządowe z całej Polski. Warsztaty partycypacyjne odbywają się na zlecenie urzędu gminy, który zleca również projekt.

Działania i plany 2015:

 • ponowna współpraca z Uniwersytetem Dzieci – warsztaty dla przedszkolaków
  poświęcone naturalnym placom zabaw (23 spotkania),
 • kurs online dla nauczycieli „Pani od architektury”,
 • cykl konsultacji na temat poprawy dostępności plaż dla osób niepełnosprawnych,
 • współpraca z BWA Sokół w Nowym Sączu – cykl publikacji dla dzieci.

www.facebook.com/pracowniakCentrum Poznawcze Hali Stulecia

Kim jesteśmy:

Centrum Poznawcze Hali Stulecia we Wrocławiu zajmuje się w edukacją architektoniczną i miejską. Pierwsze pilotażowe warsztaty architektoniczne odbyły się pod koniec 2012 r. Zajęcia prowadzone przez pedagogów i animatorów, z których niektórzy są również historykami sztuki, architektami krajobrazu lub mają specjalizację z edukacji artystycznej. Nawiązana została również współpraca z pracownikami naukowymi Politechniki Wrocławskiej.

Działania i plany 2015:

 • kontynuacja działań z lat ubiegłych,
 • poszerzenie oferty warsztatowej (łącznie 48 tematów), nowością będą warsztaty
  z drukarkami 3D,
 • nowe tematy Dziecięcego Studia Architektury – Moje miasto, a w nim…? (8 warsztatów), Szaleństwa architektury (9 warsztatów).

www.centrumpoznawcze.pl


Kółko Architektoniczne

Kim jesteśmy:

Kółko Architektoniczne to warsztaty organizowane przez Centrum Łowicka Dom Kultury dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Pierwsze warsztaty architektoniczne dla dzieci w tej placówce zorganizowano w 2011 r. Organizatorką i pomysłodawczynią była arch. Maria Rauch, która prowadziła zajęcia wspólnie z arch. Iwoną Całą. Obecnie koordynowane są one przez arch. Elżbietę Stankiewicz (czynny zawodowo architekt, członkini Ma OIARP). Warsztaty współprowadzi Katarzyna Kurak.

Działania i plany 2015:

 • kontynuacja cyklicznych zajęć dla dzieci w Centrum Łowicka – trzy grupy (45 dzieci),
 • warsztaty dla młodzieży (13-17 lat) Sprawdź czy chcesz być architektem? Organizowane
  we współpracy z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania – raz w tygodniu w miesięcznych
  blokach tematycznych. Mają nie tylko zwrócić uwagę na znaczenie architektury
  w tworzeniu najbliższego otoczenia, ale też ułatwić poznanie własnych uzdolnień
  i wybór dalszej ścieżki edukacji.

www.facebook.com/KolkoArchitektoniczne


Muzeum Architektury

Kim jesteśmy:

Muzeum Architektury we Wrocławiu działania edukacyjne realizuje w ramach swojej działalności statutowej (od 2009 r.). Zajęcia prowadzą pracownicy muzeum (historycy sztuki) oraz zaproszeni goście np. konserwatorzy, architekci, wykładowcy Uniwersytetu Przyrodniczego.

Działania i plany 2015:

 • Dalsza realizacja projektu „Architektura w pudełku” - warsztaty wakacyjne dla dzieci,
  wypożyczanie zestawów edukacyjnych.

www.ma.wroc.pl

 

DGM Architekci i Uniwersytet Dzieci

Kim jesteśmy:

DGM Architekci to młody zespół architektów podejmujący tematykę edukacji zarówno we własnych projektach, jak również w zakresie edukacji przestrzennej dzieci. Opracowali scenariusze i prowadzą zajęcia organizowane w ramach działań Uniwersytetu Dzieci – organizacji prowadzącej cykliczne warsztaty i wykłady dla dzieci z różnych dziedzin nauki we współpracy z partnerskimi uczelniami wyższymi (najstarszy uniwersytet dziecięcy w Polsce, posiadający oddziały w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Olsztynie).

Działania i plany 2015:

 • „Czy czerwona ściana może mnie zezłościć?” w ramach Uniwersytetu Dzieci w Krakowie (warsztaty architektoniczne zapoznające z profesją architekta, 20 dzieci jednorazowo,
  liczba warsztatów – 4),
 • warsztaty architektoniczne na Uniwersytecie Dzieci w Rzeszowie (ok. 20 dzieci),
 • warsztaty architektoniczne organizowane przez sklep „Rzeczy Same” w Krakowie,
 • warsztaty architektoniczne organizowane wspólnie z przedszkolami i szkołami
  (poszerzające wiedzę z zakresu architektury i kreacji przestrzeni, 20-30 dzieci jednorazowo).

www.uniwersytetdzieci.pl

 

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.

 

 

 

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#44
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.