OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| IZBA ARCHITEKTÓW |  |
|_#42ZA

 

 

Konkursy: ziemia obiecana
czy droga donikąd?

/// arch. Krzysztof A. Nowak, architekt IARP /// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Procedury konkursowe i zasady przeprowadzania konkursów wymagają interwencji ze strony naszego samorządu. Potrzebne jest stworzenie nowej formuły określającej zasady i warunki wykonywania konkursów, wypracowanie zasad dobrych praktyk i objęcie ich monitoringiem przez Izbę Architektów i SARP (na poziomie okręgowym i krajowym).
       
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
       
       

W czerwcu 2014 roku przy Radzie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP rozpoczął działalność Zespół ds. konkursów i przetargów, w skład którego weszli arch. Błażej Małczyński, arch. Jacek Nawrocki i arch. Krzysztof A. Nowak (piszący te słowa).

Na początek nasza uwaga skupiła się na konkursach. Uznaliśmy, że pracując społecznie w tak niewielkim zespole, powinniśmy wybrać konkretne zadanie, o zakresie adekwatnym do możliwości. Postanowiliśmy monitorować regulaminy konkursów architektonicznych, które ogłaszano na terenie całego kraju.

Zaczęliśmy od niewielkiego konkursu na Muzeum Przyrody w Drozdowie (woj. podlaskie). Traktowaliśmy go jako poligon doświadczalny. Warunki i regulamin tego konkursu były tak absurdalne, że aż trudno nam było uwierzyć, że można coś takiego ogłosić. Potem przeanalizowaliśmy konkurs w Zduńskiej Woli na przebudowę dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów, który był lepiej zorganizowany, jednak zapisy regulaminowe i skład komisji sędziowskiej okazały się niezgodne z ustawą PZP.

Napisaliśmy protesty i wysyłaliśmy je do organizatorów, pisma te zamieściliśmy także na naszej stronie www, aby ostrzec członków Mazowieckiej OIARP przed udziałem w tych konkursach.

Następnie uznaliśmy, że powinniśmy zawęzić obszar działania. Jako Mazowiecka Izba Okręgowa powinniśmy się skoncentrować na konkursach ogłaszanych na terenie Mazowsza – zarówno tych większych organizowanych pod patronatem SARP-u, jak i tych mniejszych prowadzonych przez gminy.

Jak skutecznie monitorować rynek zamówień?

Stwierdziliśmy, że aby nasza działalność miała sens, trzeba szybko reagować, wyszukiwać właściwe konkursy, analizować regulaminy, tematykę i zakres oraz zdążyć przed rejestracją uczestników lub zaraz po niej.

Doszliśmy do wniosku, że musimy stworzyć metodę i system szybkiej analizy. Opracowaliśmy więc wewnętrzny dokument „Metody oceny materiałów konkursowych”, dzięki któremu w sposób łatwy i szybki można zweryfikować regulamin każdego konkursu. Z pomocą adwokata Michała Pazia przygotowywaliśmy kolejne pisma kierowane do zamawiających celem wskazania nieprawidłowości w postępowaniach konkursowych.

Konkursy są potrzebne naszym miastom i gminom, a nie nam, architektom!
To nie w naszym interesie jako środowiska zawodowego leży
utrzymanie konkursu w roli procesu wyłaniania najlepszych prac projektowych,
ale w interesie publicznym i dobra społecznego.

Były to konkursy: w Ząbkach (na koncepcję zagospodarowania terenu w centrum miasta), w Łomiankach (na opracowanie koncepcji rewitalizacji parku) oraz w Ostrowi Mazowieckiej (na koncepcję modernizacji stadionu miejskiego). Bardzo wnikliwie przeanalizowaliśmy również konkurs na projekt zagospodarowania Placu Małachowskiego w Warszawie, zarówno pod względem przeprowadzenia konkursu, jak i dalszego procesu wyłaniania wykonawcy.

Była to działalność przede wszystkim edukacyjna. Wysyłanie listów protestacyjnych do zamawiających niewiele dawało i nie mogło rozwiązać problemu. Mieliśmy za to duże wsparcie na facebooku ze strony środowiska architektonicznego, słowa uznania dla Izby, że aktywnie walczy o poprawę sytuacji na rynku w tej dziedzinie i własną satysfakcję, że prowadzimy jakieś konkretne działania.

Nagroda czy wynagrodzenie?

Analizując ten temat dalej, uznaliśmy, że najważniejsze dla nas i naszego środowiska powinno być przyjęcie standardów wynagradzania nas, czyli bezpośrednich wykonawców, za wykonane prace projektowe oraz związana z tym ochrona praw autorskich. Nie możemy dalej pracować za darmo lub za mgliste obietnice uzyskania wynagrodzenia. Obowiązek wypłacania nagród przez zamawiającego nie może być przedmiotem manipulacji ani wiązać się z całkowitą utratą praw autorskich za wypłacenie śmiesznie niskiej nagrody.

Ważna kwestia: rola sędziów konkursowych

Doszliśmy do wniosku, że sędziowie konkursowi, członkowie Izby Architeków i SARP, często legitymują proceder nieodpłatnego przekazywania przez uczestników konkursu praw autorskich na rzecz zamawiającego, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, gdyż... nie czytają warunków konkursow

Podstawowym zadaniem Izby Architektów i SARP-u jest ochrona interesów zawodowych oraz utrzymanie niezależności zawodu architekta. Sędziowie delegowani przez SARP lub Izbę do oceniania konkursów są reprezentantami tych organizacji zawodowych i nie mogą dopuszczać do umieszczania w regulaminie konkursowym zapisów sprzecznych z prawem lub szkodliwych dla uczestników.

Sędzia konkursowy musi rozumieć i znać zapisy zawarte w regulaminie konkursu, który sędziuje. W razie wątpliwości powinien zwrócić się o pomoc prawną, a jeśli zajdzie taka potrzeba – renegocjować z zamawiającym warunki i zapisy zawarte w regulaminach.

Wytyczne dla sędziów konkursowych

Powstała więc pilna potrzeba opracowania wytycznych działania dla sędziów konkursowych. W październiku 2014 roku doszło do spotkania naszego zespołu z zespołem reprezentującym Kolegium Sędziów Konkursowych (KSK) przy OW SARP, w którym działają arch. Andrzej Bulanda, arch. Maria Saloni-Sadowska oraz arch. Wojciech Kotecki. Doszliśmy do wniosku, że podejmiemy się wspólnie opracowania dokumentu, w którym w krótki i zwięzły sposób stworzymy wytyczne dla sędziów konkursowych.

W ten sposób Mazowiecka Okręgowa IARP wspólnie z OW SARP opracowała „Standardy działania sędziów konkursowych w realizacyjnych konkursach architektonicznych”. Dokument ten zawiera spis podstawowych zasad, które architekci – Sędziowie Konkursowi – zobowiązani są sprawdzić i zweryfikować w warunkach konkursów przed ich zaakceptowaniem.

Dokument ten jest zgodny z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Konkursowym SARP oraz z zaleceniami Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP. Stworzone opracowanie ułatwi pracę komisjom sędziowskim i pomoże w szybkiej analizie warunków i regulaminów konkursowych.

Pełna treść „Standardów...” dostępna jest na stronach www Mazowieckiej Izby oraz OW SARP (publikujemy ją także w Z:A na stronie 080 oraz udostępniamy tutaj – przyp. red.). Zachęcamy wszystkich do korzystania z tego opracowania i stosowania we wszystkich izbach okręgowych przez sędziów konkursowych, a także do analizowania przez każdego architekta czy warto startować w danym konkursie oraz zgłaszania wątpliwych regulaminów do najbliższej Okręgowej IARP. Kolejnym krokiem Mazowieckiej Okręgowej IARP ma być wspólne utworzenie z Oddziałem Warszawskim SARP standardów działania sędziów konkursowych w ideowych konkursach architektonicznych.

Diagnoza przyczyn i propozycje naprawy

Konkursy podlegające ustawie Prawo zamówień publicznych mogą być różne. Ustawa nie dotyczy jedynie budownictwa, ale też innych znacznie większych gałęzi gospodarki takich jak przemysł zbrojeniowy, farmaceutyczny, czy instytucje finansowe.

Zwracamy uwagę, że architekci jako wykonawcy zadania konkursowego nie zaliczają się do dużych grup kapitałowych, dla których wydatek kilkudziesięciu tysięcy złotych nie ma znaczenia. Trudno wszystkich wrzucić do jednego koszyka.

Konkursy architektoniczne wykonują przede wszystkim średniej wielkości pracownie, dla których jest to ogromny wydatek i w wypadku niepowodzenia duża strata finansowa.

W dyskusjach o przyczynach problemów z jakością warunków konkursowych pojawiają się w naszym środowisku głosy, że może warto powrócić do wypracowanych latami zasad konkursów SARP i TUP. Jako Zespół ds. KiP sądzimy, że będzie to trudne i raczej niemożliwe. Dawniej łatwiej było organizować i koordynować konkursy. Teraz mamy bardzo rozbudowany i biurokratyczny aparat decyzyjny odnośnie prowadzenia inwestycji oraz wydawania środków unijnych.

Podstawowa różnica pomiędzy przetargiem a konkursem jest taka,
że po przetargu Zamawiający nie ma nic poza umową zawierającą cenę.
Po przeprowadzonym konkursie ma zwykle już rozwiązany problem projektowy
oraz wybraną koncepcję.

Jeżeli chcemy cokolwiek zmienić, musimy działać w przedziale obowiązującego prawa. Uważamy, że powinna nastąpić korekta obecnej treści ustawy PZP, aby nie szkodziła naszej grupie zawodowej. Musi to robić jednak Izba na poziomie krajowym, ponieważ jako izby okręgowe nie mamy kompetencji ani środków, aby wykonywać takie zadania.

Jest wiele zapisów w obecnie obowiązującej ustawie PZP, które są bardzo niekorzystne dla naszego środowiska. Jest to jednak materiał na odrębny artykuł. Bardzo ciekawą propozycję zmian treści ustawy PZP zgłosiła Wielkopolska Okręgowa IARP i przesłała ją do Krajowej Rady IARP pod koniec ubiegłego roku (aktualnie czekamy na stanowisko KR IARP w tej sprawie).

 

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#42
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 

 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A.