OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| PRAWO |  |
|_#36ZA

 

 

Rodzina wielorodzinna
w lokalu o trwałych ścianach

/// arch. Bożena Nieroda, architekt IARP, arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
/// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> e-Newsletter Z:A

Każdy lokal mieszkalny projektowany w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy prawa spełnia wymagania określone w tysiącach regulacji, natomiast wydzielany i sprzedawany jako „samodzielny lokal mieszkalny”, niekiedy spełnia tylko jeden warunek – jest wydzielony trwałymi ścianami. Jak to się dzieje, że produkujemy pełnowartościowe lokale mieszkalne natomiast sprzedawać możemy towar ułomny, nie spełniający standardów dotyczących bezpieczeństwa i funkcjonalności?
       
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
       
       

Ile lokali mieści się w budynku jednorodzinnym?
Budynki jednorodzinne przeznaczone są dla jednej rodziny. Rodzina może być mała lub duża, bywa także wielopokoleniowa. Akceptując taką sytuację ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ustaliła w art. 3 pkt 2a, że ilekroć w ustawie jest mowa o „budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku”.

W ślad za prawną definicją wprowadzono odrębne zbiory unormowań dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Dla wielorodzinnych ustalono wiele restrykcyjnych przepisów, natomiast jednorodzinnym prawo zaoferowało łagodniejsze wymagania.

Dotyczy to zarówno zagadnień związanych z funkcjonalnością (np. parametrów pomieszczeń oraz dojść i dojazdów do budynku), jak i z bezpieczeństwem, w tym pożarowym (np. parametrów dróg ewakuacyjnych). Inwestor budujący budynek jednorodzinny może skorzystać z przywileju postawienia go przy granicy działki (dotyczy działek o szerokości mniejszej niż 16 m). Kolejną porcję profitów przynoszą dokumenty planistyczne ustalające na przykład, że dla budynku jednorodzinnego można przewidzieć znacząco mniejszą liczbę miejsc postojowych, niż dla wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.

W oparciu o takie zasady powstaje tysiące obiektów. Większość z nich pozostanie jednorodzinnymi na zawsze. Jednakże coraz częściej pojawiają się w polskiej przestrzeni takie budynki, które bez formalnej zmiany sposobu użytkowania oraz bez pozwolenia na przebudowę, stają się wielolokalowymi. Zdezorientowani sąsiedzi obserwują jak w niewielkich ogródkach pojawiają się kolejne samochody, a do budynków zatwierdzonych jako „jednorodzinne” – wprowadzają się dodatkowe rodziny. Każda z rodzin może stać się pełnoprawnym właścicielem „samodzielnego lokalu mieszkalnego” wyodrębnionego w obiekcie, który często nie spełnia przepisów techniczno-budowlanych obowiązujących budynki wielorodzinne oraz nie respektuje lokalnych ustaleń planistycznych wykluczających z danego obszaru zabudowę wielorodzinną.
Czy jest możliwe, aby mechanizm prowadzący do tak niezwykłej przemiany budynku jednorodzinnego w wielorodzinny – funkcjonował na bazie obowiązującego prawa?


(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.


 
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#36
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.