OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
 
Portal_Z:A
 
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
| IZBA ARCHITEKTÓW ZA |
|_03/2012ZA

 

 

Rażąco niska cena:
refleksje publiczne i osobiste

/// arch. Leszek Kołacz, architekt IARP /// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> e-Newsletter Z:A

W marcu tego roku do Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP wpłynęło pismo Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zawierające propozycje zmian w Ustawie Prawo zamówień publicznych. Wśród nich nasze największe zainteresowane budzi planowane położenie większego nacisku na jakość w zamówieniach publicznych, poprzez uregulowanie kwestii wyjaśniania i odrzucania ofert dotkniętych wadą rażąco niskiej ceny.
       
Rażąco niska cena
 

Urząd Zamówień Publicznych

cytat z dokumentu „Propozycje zmian w ustawie
Prawo zamówień publicznych”
UZP, grudzień 2011, str. 7


Zalety systemu zamówień publicznych jak szybkość i taniość prowa dzonych postępowań mogą w niektórych przypadkach nie prowadzić do uzyskania najlepszego efektu z dokonanych nakładów w postaci uzyskania najlepszego jakościowo produktu dostępnego na rynku.


 
 
       
Z dokumentem UZP warto zapoznać się w całości. Zawiera 29 stron A4, w tym rozdział na temat rozwiązań służących uzyskiwaniu lepszej jakości udzielanych zamówień. Zainteresowani nie będą mieć trudności w pobraniu pliku za pośrednictwem internetu (proponujemy link kierujący do właściwej strony w serwisie UZP: www.zawod-architekt.pl/uzp_01 – przyp. red.).

W niniejszym komentarzu chciałbym ograniczyć się do zagadnień, które mają najbardziej istotne znaczenie dla naszego środowiska zawodowego.

Zacznijmy od samej idei zamówień publicznych. Nareszcie, po wielu latach społecznych i zawodowych konsultacji, zaczyna się kształtować pogląd, że przetarg publiczny nie polega jedynie na uzyskaniu najtańszej oferty tj. efektu ekonomicznego ograniczającego się jedynie do użycia środków finansowych (im taniej, tym lepiej). Jak określają to autorzy propozycji zmian, ma ona na celu „usunięcie zidentyfikowanych barier utrudniających wykonawcom dostęp do zamówień publicznych, kładąc większy nacisk na rozwiązania służące pozyskiwaniu lepszej jakości udzielanych zamówień.
 
       
 


Urząd Zamówień Publicznych

cytat z dokumentu „Propozycje zmian w ustawie
Prawo zamówień publicznych”
UZP, grudzień 2011, str. 17


Udzielenie zamówienia wykonawcy, który złożył ofertę zawierającą rażąco niską cenę, stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowej realizacji zamówienia. Stąd przepisy dotyczące wyjaśniania i odrzucania ofert dotkniętych wadą rażąco niskiej ceny, których celem jest wyeliminowanie z postępowania nieuczciwych wykonawców nie gwarantujących osiągnięcia odpowiedniej jakości na etapie realizacji zamówienia publicznego, wymagają doprecyzowania.


 
 
       
To jest dobry kierunek, przywracający rzeczywisty, ekonomiczny i społeczny efekt przetargów o zamówienia publiczne.

Bo przecież nie chodzi tu jedynie o to, aby z przewidzianych na daną inwestycję kosztów zaoszczędzić jak najwięcej środków finansowych. Przetarg publiczny powinien polegać na uzyskaniu, za określone przecież w planie inwestycyjnym środki finansowe, jak najlepszych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technologicznych, przestrzennych oraz oszczędnych w eksploatacji. Warto wspomnieć, że w ten sposób osiągnięto w Anglii już w ubiegłym stuleciu, bardzo dobre efekty w budownictwie szkolnictwa publicznego.

Proponując rozwiązania przetargowe idące w tym kierunku, Urząd Zamówień Publicznych zwrócił szczególną uwagę na rozwiązania, które służą uzyskaniu lepszej jakości udzielanych zamówień.

Jednym z nich jest propozycja nowego rozwiązania problemu coraz częściej występującego w przetargach, czyli rażąco niskiej ceny uznając, że jest ona zagrożeniem dla prawidłowej realizacji zamówienia.

Uregulowaniu kwestii wyjaśnienia i odrzucenia ofert dotkniętych wadą rażąco niskiej ceny poświęcono w propozycji zmian Ustawy Prawo zamówień publicznych cały rozdział. Problem ten budzi też coraz większe zaniepokojenie w środowisku zawodowym architektów.

Coraz częściej docierają do Izby Architektów RP informacje i protesty dotyczące składania ofert w przetargach publicznych na dokumentację projektową planowanych inwestycji, które zawierają rażąco niską cenę, nie zapewniającą kompleksowości oraz odpowiedniej jakości realizacji.

Moim zdaniem nie można głosić tyrad o posłannictwie zawodu architekta i ochronie jakości architektury, oferując równocześnie w przetargach ceny, które nie zapewniają niezbędnego minimum środków na rzetelną realizację zamówienia.
 
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_03/2012

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.