Reklama  

 

 

        
|IZBA ARCHITEKTÓW
ZA   |
|_05/2011ZA

 

Coraz cieplejszy klimat dla polityki architektonicznej

PRELUDIUM DO KONFERENCJI BYŁ REJS KATAMARANEM - OKAZJA OBEJRZENIA TRÓJMIASTA OD STRONY SZLAKU WODNEGO POCZĄWSZY OD MOTŁAWY PRZY GDAŃSKIEJ STARÓWCE, AŻ PO SKWER KOŚCIUSZKI W GDYNI | Fot. Mikołaj Andrzejewski

 arch. Paweł Kobylański, współpraca:


To było nawet więcej niż 5 minut polskich architektów. Pod hasłem „Innowacyjność w przekształcaniu miast Europy” przed dwa dni w słonecznym, wrześniowym Trójmieście dyskutowało i wymieniało doświadczenia 160 profesjonalistów z kilkunastu europejskich krajów. Wszyscy byli gośćmi Konferencji Europejskiego Forum Polityk Architektonicznych (EFAP), zorganizowanej wspólnie przez Ministerstwo Infrastruktury, Izbę Architektów RP oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich w ramach polskiej prezydencji w UE.

Konferencja wzbudziła bardzo duże zainteresowanie w środowiskach związanych z architekturą i planowaniem przestrzennym, czego najlepszym dowodem było szybkie zapełnienie się listy uczestników, która z przyczyn obiektywnych musiała zostać ograniczona do 160 osób. Niestety, pomimo rozesłanych zaproszeń zabrakło przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego, a jedynym wyjątkiem była obecność prelegentki z Ukrainy. Równolegle z Konferencją EFAP odbywało się zwołane również w Gdańsku spotkanie ENACA, europejskiej organizacji pozarządowej skupiającej instytucje odpowiedzialne za uznawanie kwalifikacji architektów w krajach członkowskich Unii.

Preludium: rejs morski i spacer ulicami Gdynii
Program merytoryczny Konferencji EFAP, przewidziany na dni 19 i 20 września został poprzedzony interesującą wycieczką studialną zorganizowaną przy aktywnym współudziale Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP i gdańskiego Oddziału SARP. Uczestnicy z pokładu wynajętego specjalnie na ten cel katamaranu mieli okazję obejrzeć Trójmiasto od strony szlaku wodnego począwszy od Motławy przy Gdańskiej Starówce, aż po Skwer Kościuszki w Gdyni. Następnie, spacerując pieszo gdyńskimi ulicami, poznali z bliska szereg znaczących obiektów i miejsc tego miasta, za przewodników mając tutejszych architektów, którzy pracowicie przygotowali się do roli i opowiadali niezwykle interesujące historie budynków.

Dzień pierwszy: polityki architektoniczne w Europie
Oficjalne obrady rozpoczęły się w poniedziałek 19 września w godzinach porannych wystąpieniem Janusza Żbika, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialnego za sprawy budownictwa, urbanistyki i architektury, który podkreślając swoje osobiste związki z architekturą poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło pracę nad powołaniem Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania „Polskiej Polityki Architektonicznej”, który będzie składał się z przedstawicieli resortów: kultury i dziedzictwa narodowego, finansów, środowiska, rozwoju regionalnego, skarbu państwa, nauki i szkolnictwa wyższego oraz edukacji narodowej. Minister Żbik podkreślił również fakt wypracowania przez środowisko architektów dokumentu „Polska Polityka Architektoniczna”.

Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP odczytał list prezydenta Bronisława Komorowskiego zaadresowany do uczestników Konferencji. Słowa powitania do zebranych skierowali również Wojciech Gęsiak, prezes Krajowej Rady IARP, Jerzy Grochulski, prezes SARP, oraz Selma Harrington, prezydent Rady Architektów Europy (ACE).

 

 

Wynajęta przez Ministerstwo Infrastruktury sala konferencyjna Centralnego Muzeum Morskiego na wyspie Ołowianka w Gdańsku była wypełniona po brzegi, ponieważ zdecydowana większość wystąpień wzbudziła żywe zainteresowanie uczestników. W pierwszej sesji, moderowanej przez Roba Doctera, prezydenta Europejskiego Forum Polityk Architektonicznych, zaprezentowano skandynawski model polityk architektonicznych realizowanych w skali lokalnej i przy aktywnym udziale społeczeństwa. Wśród prelegentów znalazły się dwie osoby z Finlandii – Tiina Valpola (doradca rządu ds. polityk architektonicznych) oraz Leena Rossi (dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Jyväskylä, mieście, które jako pierwsze w tym kraju opracowało lokalną politykę architektoniczną) a także dwie z Danii – Anette Sørensen (dyrektor ds. Polityki Architektonicznej Duńskiego Centrum Architektury) i Henrik Stjernholm (dyrektor Wydziału Planowania w mieście Vejle). Po raz kolejny można się było przekonać, że kraje Europy Północnej w dziedzinie ustalania i realizowania polityk architektonicznych mają największe osiągnięcia.

Dalsza część artykułu: dostępna w wersji drukowanej Z:A oraz w pliku PDF Z:A_05/2011

 

 

Zapraszamy do bezpłatnego pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 

 

 


Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team