Reklama  

 

 

        
|REDAKCJA
ZA   |
|_02/2011ZA

 

Wartość zawodu architekta? Bezcenna!

 

Rozpoczynamy ten numer Z:A wspomnieniami o początkach samorządu zawodowego architektów w Polsce. Równo 10 lat temu – 24 stycznia 2001 roku – architektom udało się doprowadzić do ogłoszenia ustawy samorządowej w Dzienniku Ustaw Nr 5/2001.

O wspomnieniach i faktach tamtego okresu rozmawiamy z osobami będącymi w środku ówczesnych wydarzeń. Oboje byli członkami pierwszej samorządowej Grupy Roboczej oraz oficjalnie powołanego Komitetu Organizacyjnego. Kol. arch. Kazimierz Ferenc – został wybrany pierwszym Prezesem Izby Architektów RP. Kol. arch. Małgorzata Włodarczyk – była jedyną kobietą uczestniczącą w pierwszych pracach organizacyjnych i jednym z dwóch Wiceprezesów IARP w pierwszej kadencji. Polecam zatem wywiady „Jak zdobywano tę ustawę” (str. 12) oraz „Tworzyliśmy »na kamieniu«” (str. 14).

Na tle tych ważnych wspomnień, z racji osiągnięcia własnego małego jubileuszu – trzymacie Państwo właśnie w rękach okrągły 20 numer(!) Zawodu:Architekt – pokuszę się o kilka słów podsumowania 4 lat istnienia tego izbowego czasopisma.

Zawód:Architekt jest magazynem Izby Architektów RP. Ukazuje się od 2007 roku, będąc następcą wydawanego od 2004 roku Biuletynu Izby Architektów. Posiada wyróżniający się (na tle innych czasopism adresowanych do architektów) program redakcyjny, wynikający m.in. ze statutowych zadań samorządu. Programowo nie poświęcamy więc miejsca krytyce i twórczości architektonicznej. Piszemy za to m.in. o sprawach zawodowo-biznesowych, o organizacji pracy architekta, o relacjach z urzędnikami i inwestorami. Omawiamy przykłady rzeczywistych realizacji i praktyczne stosowanie materiałów i technologii budowlanych. Autorami w Z:A są dzisiaj głównie czynni zawodowo architekci. Nie przyjmujemy tekstów studenckich. Nad poziomem merytorycznym czuwa Komisja Wydawnicza Izby Architektów RP.

Zawód:Architekt jest aktualnie największym drukowanym czasopismem o tematyce architektonicznej w Polsce. Udokumentowany nakład papierowy Z:A wynosi 11,5 tysiąca egzemplarzy (audytowany przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy) plus średnio 2100 pobrań każdego numeru w plikach PDF z naszej strony internetowej. Drukowany Z:A dociera pocztą do wszystkich członków Izby Architektów RP w całej Polsce – aktualnie ponad 9700 architektów, aktywnych zawodowo i posiadających najszersze możliwe uprawnienia projektowe.

Wszystko to robimy budując budżet całego czasopisma wyłącznie dzięki partnerom reklamowym. Bez nich nie moglibyśmy finansować codziennej pracy siedmioosobowego zespołu redakcyjnego i marketingowego, honorariów autorów i współpracowników, kosztów druku i dostarczania Z:A każdemu członkowi Izby. Nie angażujemy składek członkowskich.

Za to chętnie widzimy osobiste angażowanie się architektów we współpracę autorską z izbowym czasopismem. Jesteśmy wdzięczni za proponowanie tematów i własnych tekstów. A także za coraz częstsze rekomendowanie Z:A w Waszych zawodowych rozmowach jako jednego z dwóch najważniejszych czasopism dla architektów w Polsce. Dziękuję!


redaktor naczelny

 

 

Zapraszamy do bezpłatnego pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 

 

 


Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team