OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
 
Portal_Z:A
 
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Z:A
|  IZBA ARCHITEKTÓW ZA  |
|_02/2011ZA

 

Kryteria inne niż cena
w zamówieniach publicznych

/// stanowisko IARP /// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> e-Newsletter Z:A

Przedstawiamy stanowisko Izby Architektów RP w sprawie stosowania kryteriów innych niż cena – czyli stosowania dobrej praktyki w zamówieniach publicznych na prace projektowe.
W opracowaniu tym Krajowa Rada IARP wskazała niezbędne minimalne warunki jakie należałoby spełnić, aby praktyka zamówień publicznych dostosowana była do specyfiki procesu projektowego i celu społecznego dla jakiego została powołana ustawa PZP.
       
Deregulacja da pracę młodym?
       
       

Niniejsze stanowisko zostało skierowane na ręce pana Dariusza Piasta, wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jako nawiązanie do spotkania odbytego w dniu 18 stycznia 2011 r., które dotyczyło podniesionego przez wiceprezesa UZP problemu stosowania kryteriów innych niż cena w postępowaniach o prace projektowe. Temat i zakres poruszonych podczas spotkania zagadnień świadczy o tym, że świadomość ułomności dotychczasowej praktyki przestała być troską wyłącznie architektów i stała się istotnym problemem dla najważniejszego uczestnika zamówień publicznych tj. stosującego ustawę Zamawiającego. Po wielu latach ułomnej praktyki rokuje to konstruktywne zmiany w tej materii.

Wraz z przekazaniem poniższego stanowiska wiceprezesowi UZP, wyrażone zostało podziękowanie za zrozumienie i zainteresowanie zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi, których przedmiotem są prace projektowe wykonywane przez architektów.

 
       
 


Specyfika procesu projektowego, którego istotą jest znajdowanie rozwiązań, powoduje, że tylko synteza wielu kryteriów może dać wiarygodny instrument oceny ofert. Zaś jedynym instrumentem takiej syntezy jest projekt (na przykład w formie koncepcji przetargowej).
 
 
       

Treść stanowiska
Problem stosowania kryteriów innych niż cena w zamówieniach publicznych, przed którymi stoimy obecnie, polega nie tyle na braku tych kryteriów, czy też trudności w ich wskazaniu – w art. 91 ustawy PZP wskazano je, a w szczególności nawet wymieniono – ile ze sposobu ich stosowania w świetle specyfiki planowania, projektowania i realizacji robót budowlanych (PPiRB). Specyfika ta wynika z dwóch głównych źródeł, których świadomość jest niezbędna do właściwego stosowania ustawy PZP: po pierwsze – z istoty samego procesu projektowania, która, mówiąc w uproszczeniu, polega na tym, że jakiejkolwiek oceny tego procesu możemy dokonać po jego przeprowadzeniu, a nie przed; po drugie z roli architekta w procesie planowania, projektowania i realizacji robót budowlanych, którą najlepiej określa art. 2 ust 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5/2001, poz. 42 ze zm.): „projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych oraz projektowanie ich przestrzennego otoczenia jest elementem współtworzenia kultury”.

Oznacza to, że prace wykonywane przez architektów są rodzajem usług, podlegających szczególnym wymaganiom wynikającym nie tylko z przepisów dotyczących zasad sporządzania projektów budowlanych, ale również z ich twórczego charakteru i mają szczególne znaczenie dla materialnego i niematerialnego rozwoju społeczeństwa.

Ten właśnie aspekt kulturotwórczy prac architektonicznych powinien być szczególnie istotny w sferze inwestycji realizowanych na zlecenie jednostek sektora publicznego, a zatem co do zasady realizowanych w drodze zamówień publicznych. Nie przypadkowo zresztą aspekt ten zyskał trafną interpretację na gruncie ustawy PZP w Komentarzu Prawo Zamówień Publicznych pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wydawnictwo Urząd Zamówień Publicznych, str. 28), który jako przykład zamówienia na usługi z zakresu działalności twórczej, którego przedmiotu nie można opisać z góry, podaje prace projektowe sporządzane przez architektów.

W konsekwencji specyfika procesu projektowego, którego istotą jest znajdowanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych (i w którym jego koszty są, być może jednym z najważniejszych, ale wyłącznie jednym z parametrów) powoduje, że żadnego z możliwych do wskazania, poszczególnych kryteriów innych niż cena nie da się zastosować w sposób prosty, formalny czy automatyczny, w oderwaniu od pozostałych i bez uwzględnienia ich wzajemnego wpływu na siebie. Dopiero synteza tych kryteriów może dać wiarygodny instrument oceny ofert zaś jedynym instrumentem takiej syntezy jest projekt.

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.

 
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_02/2011

Nakład_numeru_wyczerpany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Rażąco niska cena:
refleksje publiczne i osobiste...

arch. Leszek Kołacz
IZBA ARCHITEKTÓW
Pracujemy bez propagandy
arch. Wojciech Gęsiak
WYWIAD Z:A
Deregulacja da pracę młodym?
arch. Michał Dąbrowski
DOŚW. ZAWODOWE
Konkurencja może
być zdrowa

Wiktor Piwkowski
WYWIAD Z:A
Jak połączyłem cztery litery z głową
arch. Piotr Glegoła
FELIETON

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.