Reklama  

 

 

        
|REDAKCJA
ZA   |
|_01/2011ZA

 

Na dobry początek roku

 

Wiele się działo w ostatnich miesiącach. Październik, listopad i grudzień 2010 r. w życiu Izby Architektów RP obfitowały w wydarzenia: zainicjowana przez IARP konferencja przeciwpowodziowa, rozprawa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z wątpliwościami o konstytucyjność obligatoryjnego członkostwa w samorządach zawodów zaufania publicznego, konwent przewodniczących w Kołobrzegu poświęcony m. in. ochronie zawodu i tytułu architekta, II Budżetowo-Programowy Zjazd Krajowy, na którym burzliwie dyskutowano o programie działań samorządu w nadchodzącym 2011 roku. Poświęciliśmy im wiele miejsca na łamach Z:A_06/2010.

Ale mimo że okres grudniowo-styczniowy spędzamy w pewnym zawodowym spowolnieniu, poświęcając więcej czasu rodzinom i spokojniejszym refleksjom, kalendarium ostatnich tygodni należy uzupełnić o trzy istotne wydarzenia.

Pierwsze to grudniowa konferencja Rady Architektów Europy (ACE) zorganizowana w Parlamencie Europejskim z okazji jubileuszu 20-lecia ACE. Stała się ona okazją do dyskusji architektów z eurodeputowanymi i przedstawicielami Komisji Europejskiej. Spotkanie umożliwiło omówienie wielu europejskich dyrektyw, które są istotne dla sektora architektonicznego i bezpośrednio wpływają na codzienną pracę w zawodzie. W miejscu gdzie „powstaje polityka”, formowane są dyrektywy i tworzone rozporządzenia, rozmawiano głównie o mobilności zawodowej w ramach UE oraz o środowisku biznesowym, w jakim funkcjonują europejscy architekci. Wśród wyrażanych opinii podkreślano rolę ACE, jako organizacji, która ma szansę przyczyniać się do opracowania spójnej polityki UW w zakresie wolnych zawodów, w tym zawodu architekta.

Drugie to wybór naszego kolegi, byłego wiceprezesa Krajowej Rady IARP, arch. Pawła Kobylańskiego do Zarządu ACE. Nowy skład Executive Board powołano podczas walnego zgromadzenia, w dniu 4 grudnia 2010 r. Paweł Kobylański kandydował jako delegat z mandatem Izby Architektów RP i SARP. W ramach nowych obowiązków objął funkcję Koordynatora obszaru TA2 (Practice of the Profession). Zachowując dyplomatyczną powściągliwość przed wczesnym hurraoptymizmem – cierpliwie czekajmy na rozwój wydarzeń, trzymając kciuki i życząc nam wszystkim coraz bliższych relacji z architektami i środowiskami europejskimi.

Trzecie to jubileusz „krajowy”. Otóż 24 stycznia 2011 r. obchodzimy okrągłą, 10. rocznicę ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (Nr 5/2001, poz. 4) ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Z tej okazji wyprzedzająco zapowiadamy poświęcenie części kolejnego numeru Z:A wspomnieniom z tamtego pionierskiego okresu. Okresu wieloletniego, gdy na długo przed pracami parlamentu nad projektem ustawy ogromne zaangażowanie działaczy architektoniczno-budowlanych środowisk zawodowych prowadziło do przekonania posłów i polityków, że zawody w obszarze środowiska zbudowanego wymagają szczególnych uregulowań prawnych, zapewniających wysoki poziom świadczonych usług oraz uczciwą konkurencję.


redaktor naczelny

 

 

Zapraszamy do bezpłatnego pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 

 

 


Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.