Premiera Z:A nastąpiła: 19.11.2007, ostatnia aktualizacja serwisu www: 15.02.2011


Reklama

 
 

 

 

 

Artykuł 
opublikowany 
w Z:A_01_2009 

   

Pozytyw energetyczny

Artykuły on-line

 

   


Dwadzieścia szkoleń w ciągu dwóch miesięcy. Dwa-trzy miasta odwiedzane każdego tygodnia. Sto dwadzieścia pięć osób obecnych średnio, czyli ponad 630 architektów na pierwszych pięciu szkoleniach. Tak wygląda wstępny bilans trwającego właśnie ogólnopolskiego projektu szkoleniowego Izby Architektów.

Nie piszę o tym z nadmiernego entuzjazmu. Doskonale wiemy, że tak duża intensywność szkoleń i wysokie zainteresowanie są wynikiem zmian przepisów budowlanych w zakresie energooszczędności budynków. W dodatku – jak przekonujemy się wzajemnie w czasie szkoleniowych dyskusji – przepisów nieprecyzyjnych i niejednoznacznych.

Tym, co chciałbym jednak podkreślić jako ogromny pozytyw, jest fakt, że potrafiliśmy zmobilizować siły i działać szybko. A nawet skutecznie! Świadczą o tym wysokie średnie punktacji w ankietach oceniających merytoryczny poziom prowadzonych szkoleń. A przecież wszyscy – zarówno uczestnicy, powołany w grudniu 2008 r. zespół ds. szkoleń energetycznych, jak i biura Okręgowych Izb Architektów – przecieramy ten szlak po raz pierwszy.

Przy takim tempie (w ciągu dwóch miesięcy: określenie potrzeb architektów, analiza i wybór firmy prowadzącej szkolenie, uruchomienie pierwszych szkoleń) drobne uchybienia są nieuniknione. Zwłaszcza, że logistyczna koordynacja całości wymaga dziesiątek rozmów telefonicznych, o czym wiedzą doskonale pracownicy biur i Przewodniczący OIA. Proszę także pamiętać, że szkolenie energetyczne, w którym braliście lub będziecie brali Państwo udział w Waszym mieście jest jednym z dwudziestu w naszym dwumiesięcznym terminarzu. W dodatku szkolenia na taką skalę odbywają się w Izbie Architektów po raz pierwszy!

Wiemy, że tematu charakterystyki energetycznej budynków nie uda się wyczerpać podczas jednodniowego, nawet najlepszego merytorycznie szkolenia. Dlatego redakcja Z:A wraz z zespołem Izby Architektów ds. szkoleń zaplanowała wydanie specjalnego dodatku – poświęconego wyłącznie tematowi energooszczędności w budynkach (więcej informacji na stronie 51). A już w niniejszym numerze znajdziecie Państwo informacje o dwóch kolejnych, poza używanym podczas trwających szkoleń, programach obliczeniowych. Pierwszy z nich dostępny jest przez Internet, drugi znajdziecie w pełnej, działającej czasowo wersji na dołączonej do numeru płycie CD. Mam nadzieję, że ułatwimy w ten sposób porównanie ich możliwości i zorientowanie się przed zakupem „jak one działają”. By nie konkurowały jedynie ceną.

, redaktor naczelny Z:A

 Z:A do pobrania Z:A do pobrania

© Time S.A./ 360 Content Team. Wszelkie prawa zastrzeżone.